Historie

Geplaatst op 1 februari 2011 12:08

“Reederij Doeksen” werd opgericht op 1 juli 1908, door de Terschellinger Gerrit Doeksen en zijn oudste zonen Jan en Daan. Kernactiviteiten zijn op dit moment schelpenzuigen en het bergen van schepen. Op 5 juli 1923 neemt Reederij Doeksen de NV Terschellinger Stoomboot Maatschappij over, inclusief materieel. Vanaf dat moment worden ook de passagiersdiensten van en naar Terschelling en Vlieland uitgevoerd.Tot dan toe bestonden de inkomsten van het bedrijf uit het schelpenzuigen op de Wadden en het bergen van schepen langs de kust van Den Helder tot Rottum.

Snelheid
De oversteek van Harlingen naar Terschelling duurde in die tijd 2 ½ à 3 uur, terwijl het overstappen op volle zee van passagiers voor en van Vlieland nog voor een extra oponthoud zorgde. Ook toen al had Doeksen het begrip ‘snelheid’ hoog in het vaandel staan. Op een speciaal uitgegeven ansichtkaart in de jaren 30 maakte de rederij reclame met ‘het snelste passagierschip in harer klasse in Europa’. Dit was de bergingssleepboot “Holland”, een voorloper van de laatste “Holland” van Doeksen. Het schip haalde een snelheid van 15 knopen. Door het plaatsen van een complete salon op het achterdek werd de sleepboot in de zomermaanden getransformeerd tot een luxe passagierschip voor de dienst Harlingen-Terschelling v.v.

Zeeslepers
Vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog werd een van de sterkste zeesleepboten ter wereld besteld. Ook bij dit schip stond snelheid nummer één. Zodoende kon Doeksen de concurrentie bij een race naar een in nood verkerend schip, te vlug af zijn. Dit schip ging echter in Duitse dienst verloren tijdens de oorlog en heeft nooit voor Doeksen gevaren. Na de oorlog moest de passagiersdienst zich eerst nog behelpen met schepen van ver voor de oorlog. Toen het toerisme echter een grote vlucht begon te nemen, bracht Doeksen de nieuwe ‘Holland’ in de vaart. Dit was niet alleen een bergingssleepboot, maar ook een passagiersschip met plaats voor circa 700 passagiers.

Catamaran
Door de jaren heen heeft Rederij Doeksen er altijd voor gekozen om de vloot modern en up-to-date te houden. Door nieuwe aankopen werd de passagiersvloot steeds gemoderniseerd om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Snelheid was hierbij steeds een stokpaardje van de Rederij. In oktober 1973 nam de Rederij Doeksen haar eerste catamaran, de reeds verkochte ‘oude’ Koegelwieck, in de vaart. Hiermee had de Rederij een primeur voor Nederland.

Momenteel bestaat de vloot van de Rederij uit veerschepen, sneldiensten en een vrachtschip.  Om deze schepen in de vaart te houden (bemanning, waldiensten, administratie, front- en backoffice, horeca, etc.) zijn in het totaal ca. 200 medewerkers in dienst.

Rederij Doeksen is voortdurend bezig met vernieuwing en verbetering. De veerdienst is gecertificeerd voor de ISM-code (International Management Code for the Safe Operations of Ships and for Pollution Prevention) en voldoet aan de kwaliteitseisen volgens ISO 9001: 2000.

“Schepen, schelpen, Schuitengat”
Wie meer wil weten over de geschiedenis van Rederij Doeksen, maken wij graag attent op het boek Schepen, schelpen, Schuitengat, van W.J.J. Boot. Daarin wordt de geschiedenis van ons bedrijf uitvoerig beschreven, geïllustreerd met veel foto’s. Het boek is helaas uitverkocht, maar is wellicht tweedehands of in de bibliotheek te verkrijgen. Daarnaast is in ons jubileumjaar 2008 het boek “De Reederij 1908-2008” verschenen, eveneens geschreven door W.J.J. Boot. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Rederij Doeksen is onderdeel van holdingmaatschappij Koninklijke Doeksen BV, waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam is gevestigd.

 

Laatste update: 27-09-2017