Missie en kernwaarden

Geplaatst op 1 februari 2011 11:25

Missie en kernwaarden

Missie
Rederij Doeksen verzorgt de veerdienst van, naar en tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. Wij streven ernaar een moderne, efficiënte en marktgerichte dienstverlener te zijn, met een sterk groen-imago en marktconforme tarieven.

Rederij Doeksen stimuleert duurzame samenwerkingsverbanden met (eilander) ondernemers om de producten Terschelling en Vlieland toeristisch aantrekkelijk te maken en de bezoekersaantallen te verhogen.

 

Kernwaarden

  1. Thuis op de eilanden

De wortels van ons bedrijf liggen op Terschelling en een groot deel van onze medewerkers is op Terschelling en Vlieland woonachtig. Wij voelen ons onlosmakelijk verbonden met de historie en toekomst van deze eilanden. We stimuleren duurzame samenwerkingsverbanden met eilander ondernemers. Wij verwelkomen onze gast met een gevoel van thuiskomen en hebben aandacht voor ons werkgebied: het waddengebied, Werelderfgoed.

  1. Betrouwbaar & Krachtig

Bij het uitvoeren van ons werk maken we gebruik van efficiënte en betrouwbare schepen en apparatuur en goed opgeleide medewerkers. Vloot, kantoororganisatie, horeca en ondersteunende diensten zijn effectief ingericht. Met de kennis en ervaring van meer dan honderd jaar, brengen we onze passagiers veilig naar hun bestemming.

  1. Innovatief en Duurzaam

Wij participeren actief en bewust in innovatieve projecten en streven naar een modern en duurzaam bedrijf. Dit uit zich in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van vloot, recycling en productkeuze gericht op een door de jaren heen intensief gebruik. Ons streven is merkbaar milieubewust te werken.

  1. Puur & Authentiek

Wij bouwen aan een identiteit en imago die oprecht en geloofwaardig is. Wij zijn betrokken en staan voor ons vak. We zorgen voor een omgeving waarin gast en collega zich prettig en welkom voelt. Wij streven naar open communicatie en verwelkomen suggesties en ideeën.

 

Toetsing

Een aantal van bovenstaande kernwaarden wordt periodiek getoetst door het internationale onafhankelijk classificatiebureau Lloyd’s. Daarnaast vinden er op initiatief van Rederij Doeksen op regelmatige basis bijeenkomsten van de klantenpanels en Raden van Advies plaats om te overleggen met onze meest frequente reizigers: de eilanders. Jaarlijks wordt de klanttevredenheid van onze passagiers getoetst door een onafhankelijk onderzoeksbureau, in opdracht van de overheid, onze concessieverlener.

 

 

 

Laatste update: 27-09-2017