Klanttevredenheid

Geplaatst op 1 februari 2011 12:26

Op zowel Terschelling als Vlieland is sinds 2008 een Doeksen klantenpanel geformeerd. Tweemaal per jaar komen deze klantenpanels op de afzonderlijke eilanden bijeen om samen met vertegenwoordigers van Rederij Doeksen te praten over de kwaliteit van de dienstverlening en elkaar op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Vertegenwoordigers

In de klantenpanels zitten vertegenwoordigers van de eilander buurtschappen, de VVV’s, ondernemersverenigingen, LTO Nederland, de openbaar vervoerders, de ANBO, de Vereniging van Zomerhuiseigenaren en de Vereniging Vrienden Stortemelk. Daarnaast heeft op Vlieland een vertegenwoordiger van de Gemeente Vlieland zitting als toehoorder.

Gemiddelde klantenwaardering
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt ieder jaar het Klanttevredenheidsonderzoek Waddenveerdiensten. Dit om te zijner tijd de uitvoering van de concessies voor de Friese Waddenveren te monitoren. De onderzoeken worden uitgevoerd door adviseurs mobiliteit Goudappel Coffeng BV. Ook aan boord van onze schepen wordt geënquêteerd.
Algemeen klantenoordeel totale vaart:

Cijfers klanttevredenheidsonderzoek Waddenveerdiensten Ministerie I&M

In 2009 is in opdracht van Rederij Doeksen een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Grontmij / Vandertuuk. In totaal zijn er 1.550 enquêtes afgenomen tijdens diverse afvaarten. Aandachtsgebieden waren alle onderdelen van de reis, (bewegwijzering, parkeren, klantvriendelijkheid, voorzieningen, tarieven, etc.) De gemiddelde klantenwaardering was 7,7.

Het aantal klachten dat wij jaarlijks registreren, is bijzonder laag (slechts ca 300 op 600.000 overzettingen). De betekent een klachtenpercentage van slechts 0,05 %. Met de opmerkingen en suggesties wordt de dienstverlening actief verbeterd.