Klanttevredenheid

Geplaatst op 1 februari 2011 12:26

Op zowel Terschelling als Vlieland is sinds 2008 een Klantenpanel geformeerd. Daarnaast zijn er op beide eilanden in 2014 Raden van Advies geïnstalleerd in 2014, in aansluiting op de afspraken bij het ingaan van de concessie. Het doel van zowel de Klantenpanels als de Raden van Advies is de inspraak van eilanders op veerdienstgerelateerde zaken te versterken en te borgen.

De samenstelling van de Klantenpanels is tot stand gekomen in overleg met de gemeentebesturen van de betreffende eilanden:

  • Leden Vlieland: VVV Vlieland, OVV, VESV, Vereniging Zomerhuiseigenaren, Vereniging Vrienden Stortemelk en Vereniging Tenthuiseigenaren, bevolking Vlieland, TCR Vlieland/Arriva.
  • Leden Terschellling: Buren West, Buren Midden, Buren Oost, VVV Terschelling, Arriva Terschelling, LTO Terschelling, SIL, VHP8, VBMZ.

De samenstelling van de RvA’s is tot stand gekomen op advies van de deelnemers aan de vaststellingsovereenkomst (het Rijk, EVT en TSM). De samenstelling, bevoegdheden en inbedding van de RvA’s zijn vastgesteld in het Reglement voor de Raad van Advies en het Huishoudelijk Reglement. De leden van de RvA’s zijn gemandateerde vertegenwoordigers van stakeholdergroepen op het eiland.

  • Leden Vlieland: TCR Vlieland/Arriva, VVV Vlieland, OVV, SRV, VESV.
  • Leden Terschelling: Arriva Terschelling, VVV Terschelling, TOV, TCV, Bevolking.

Gemiddelde klantenwaardering

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt ieder jaar het Klanttevredenheidsonderzoek Waddenveerdiensten. Dit om te zijner tijd de uitvoering van de concessies voor de Friese Waddenveren te monitoren. De onderzoeken worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ook aan boord van onze schepen wordt geënquêteerd. De resultaten worden altijd vergeleken met peiljaar 2009, het waar waarin het Klanttevredenheidsonderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. de klanttevredenheid mag niet significant dalen t.o.v. het peiljaar en moet ten minste een 8 zijn.
Algemeen klantenoordeel totale vaart:

Cijfers klanttevredenheidsonderzoek Waddenveerdiensten Ministerie I&M bij Rederij Doeksen

Cijfers klanttevredenheidsonderzoek Waddenveerdiensten Ministerie I&M bij Rederij Doeksen

 

 

 

 

 

 

 

Klachten

Het aantal klachten dat wij jaarlijks ontvangen via de klachten- en suggestiebusjes aan boord, per e-mail, post en sociale media, is bijzonder laag (klachtenpercentage 0,03 %). Met de opmerkingen en suggesties die wij ontvangen wordt de dienstverlening actief verbeterd. Onze klachtenprocedure is gecertificeerd en wordt jaarlijks extern geaudit.

 

Laatste update 27-09-2017