Categorie: Geen categorie

Nieuwbouw: samenwerking van specialisten

Geplaatst op 23 augustus 2016 09:31

De bouw van een schip, laat staan de bouw van twee schepen tegelijkertijd, is een complexe aangelegenheid. Het vergde jaren van voorbereiding voor we zover waren. Niet verwonderlijk dat we voor dit project alleen de beste specialisten hebben uitgenodigd mee te denken en te bouwen. Graag stel ik een paar van deze specialisten aan u voor:

Marine Service Noord (MSN) uit Hoogezand
Al sinds 2014 zijn we in gesprek met deze specialisten op het gebied van LNG-brandstofsystemen. Marine Service Noord uit het Groningse Hoogezand levert het gehele ontwerp van de LNG brandstof-installatie vanaf de tanks tot aan de motoren. De gasinstallatie wordt geheel in de eigen werkplaats in Westerbroek gebouwd en samengesteld. Daarna gaan de vier installaties met de tanken op transport naar Vietnam om ze daar in het schip te laten inbouwen. De uiteindelijke inbedrijfstelling van de gehele LNG installaties zal door MSN in Nederland worden uitgevoerd.

Strategic Marine uit Australië en BMT Nigel Gee uit Southampton
Het bouwen van een aluminium schip van deze omvang vergt andere competenties van een scheepswerf die stalen schepen bouwt. Het ontwerpen en het goed kunnen bouwen van dergelijke grote aluminium schepen moet in goede handen zijn bij bedrijven die daar veel ervaring in hebben. Met het ervaren ontwerpbureau BMT Nigel Gee uit Southampton en Strategic Marine is dit in heel  goede handen. BMT Nigel Gee heeft een grote ervaring in het construeren van allerhande high speed aluminium schepen. Strategic Marine Vietnam is een van origine Australische scheepswerf, gespecialiseerd en bij uitstek ervaren in de bouw van allerhande (snelle) aluminium schepen, waaronder passagiersschepen. Het bedrijf is een onderdeel van het beursgenoteerde Triyards uit Singapore dat naast Strategic Marine nog een aantal grote scheepsbouwwerven in Azië en de VS heeft, die gespecialiseerd zijn in de bouw van complexe offshore installaties. Wat ons betreft de ideale partner om de twee geavanceerde aluminium schepen te laten bouwen.

Vripack uit Sneek
Het Friese bedrijf Vripack uit Sneek heeft zowel het exterieur als het interieur van de schepen ontworpen. De ideeën die Vripack lanceerde, onderscheidden zich door verrassende toepassingen en innovatie. Interessant is ook dat Vripack een holistische ontwerpvisie hanteert en expertise in huis heeft op het gebied van naval architectuur, scheepsbouwkundige engineering en design. Zo gebruikt het ontwerpbureau dezelfde ontwerp- en 3D-modelling software als de meeste scheepswerven. Het gerenommeerde nautisch ontwerpbureau heeft sinds 1961 wereldwijd al meer dan 7300 innovatieve jachten ontworpen voor particuliere opdrachtgevers en toonaangevende werven.

MTU uit Duitsland
Deze Duitse motorenspecialist, met een Nederlandse vestiging in Dordrecht, loopt voorop als het gaat om de ontwikkeling van schone en zuinige high performance motoren. Momenteel werken ze aan de ontwikkeling van uiterst efficiënte motoren, die uitsluitend werken op LNG (single fuel). We zijn er trots op dat onze schepen als eerste veerboten in Europa zullen worden uitgerust met motoren uit deze MTU 4000-serie. De schepen komen zonder motoren naar Nederland, waar specialisten van MTU ze inbouwen. Periodiek onderhoud zal door de motorenfabrikant zelf worden gedaan: een bijkomend voordeel van een producent die relatief dichtbij is gevestigd.

Overige Nederlandse leveranciers
Omdat de schepen uiteindelijk decennia lang in Nederland gaan varen, is er goed gekeken naar de beschikbaarheid van onderdelen en de service van installaties in West-Europa. Zo worden de twee contra rotating roerpropellers per schip geleverd door het toonaangevende Nederlandse bedrijf Veth uit Papendrecht. De hele installatie voor ventilatie en airconditioning wordt ontworpen en geleverd door de firma Heinen en Hopman uit Spakenburg. De twee liften aan boord van beide schepen worden ontworpen en geleverd door Lift Emotion uit Meppel. Het elektrisch systeem t.b.v. de aandrijving van de boegschroeven wordt ontworpen door European Power Conversions, gevestigd te Heerenveen.

Het complete nieuwbouwproject is een zeer nauwe samenwerking geworden tussen toonaangevende specialisten die, ieder op zijn eigen vakgebied, van grote meerwaarde zijn voor dit internationale project. Samen bouwen is samen leren en uit de samenwerking die startte bij de bouw van onze schepen, zijn weer nieuwe samenwerkingen ontstaan, tussen diverse toeleveranciers. Het is een kruisbestuiving gebleken van kennis die leidt tot verregaande innovatie en nieuwe mogelijkheden. En zo zien we het graag!

Paul J.M. Melles
Directeur

Kiellegging

Geplaatst op 9 augustus 2016 10:05

Je zou kunnen zeggen dat zeelieden bijgelovig zijn. Of misschien houden we gewoon graag vast aan onze beproefde tradities. Want hoewel de recente techniek de gevaren van de zeevaart iets heeft afgezwakt (immers: door radar en uitgelezen veiligheidssystemen is het varen door de eeuwen heen een stuk veiliger geworden), toch zijn veel tradities in de scheepvaart nog springlevend. Om geluk en een veilige thuiskomst af te dwingen. Of om ongeluk af te wenden. Fluiten aan dek bijvoorbeeld: maar beter niet doen. De scheepsdoop wordt alleen door dames voltrokken en de champagnefles moet dan beslist breken, want anders… rampspoed!

State-of-the-art
Onze twee nieuwe schepen zijn innovatieve paradepaardjes. Ze zijn voorzien van duurzame toepassingen als zonnepanelen en windturbines en schonere voortstuwing door LNG. De veiligheidssystemen zijn “state-of-the-art”. De navigatieapparatuur het neusje van de zalm. Ze zijn op alles voorbereid en letterlijk klaar voor de toekomst. Maar toch…

Geen munt
Tóch een kiellegging. In de Romeinse tijd werd traditiegetrouw onder de mast een munt geplaatst, voor voorspoed. Maar aangezien veel moderne schepen niet beschikken over een mast, wordt tegenwoordig vaak een andere plek onder de kiel voor de munt gezocht. En in het geval van onze aluminium schepen, moeten we bekennen, dat er helemaal geen munt wordt geplaatst. Want metaal op metaal gaat corroderen. Stel je voor…

De ceremoniële kielleggingen van Hull 387 en  Hull 388 vonden plaats op 15 juli en 9 augustus en markeerden voor ons definitief de start van de bouw van de schepen, net zoals het leggen van de eerste steen dat markeert bij de bouw van een huis. Weliswaar zonder munt, maar het waren mooie, symbolische momenten, die zeker ook belangrijk waren voor de Vietnamese medewerkers op de werkvloer.

Vakmanschap
Verschillende units van het schip zijn al op locatie in elkaar gelast en worden nu geassembleerd en gecontroleerd. Al snel zullen de contouren zichtbaar worden. Vakmanschap voor alles. Zo ziet u: we laten de voorspoed van het schip echt niet afhangen van een munt. Nu nog op zoek naar een doopvrouwe die redelijk hard kan gooien…

 

Paul Melles
Directeur

DSC07735 (1024x768)

Aanpassingen op korte termijn noodzakelijk

Geplaatst op 31 juli 2013 08:44

U heeft het in de media gelezen, de politiek spreekt er over en het houdt velen bezig: hoe moet het verder met de veerdiensten op Terschelling en Vlieland? Er zijn discussies, er worden vragen gesteld. Het is intussen duidelijk dat we nu te maken krijgen met de gevolgen van het toelaten van oneerlijke concurrentie op het wad. En die gevolgen zijn zowel pijnlijk als onontkoombaar.

Voordat ik u schets wat de maatregelen zijn die wij moeten nemen, neem ik u mee langs de gebeurtenissen van de laatste weken. Op 5 juli vergaderde de Commissie Bootdiensten over onder meer de voorgestelde inkrimping van onze winterdienstregeling. Het schrappen van een aantal afvaarten heeft gevolgen voor forensen, scholieren en voor de lokale economie.

We begrijpen goed dat daar zorgen over bestaan. De realiteit is dat Doeksen niet anders kan. Onze zorgelijke financiële situatie, ontstaan doordat onze concurrent in de zomermaanden de krenten uit de pap mag vissen, is in het overleg van 5 juli onderstreept door een onafhankelijk onderzoek van accountant Pricewaterhouse Coopers (PwC). Het onderzoek is gedaan op verzoek en in opdracht van de Commissie Bootdiensten.

De conclusies van het rapport zijn helder: onze financiële situatie is zorgelijk en de continuïteit van ons bedrijf kan al tegen het einde van 2013 in gevaar komen. Bezuinigingen zijn dan ook – zo concludeert PwC – vanuit bedrijfseconomisch oogpunt volledig gerechtvaardigd. De accountant stelt ook vast dat de boekhoudprocedures, de financiële verslaglegging en de prognoses deugdelijk zijn.

Deze vaststellingen leiden er vooralsnog niet toe dat de staatssecretaris ons verzoek tot compensatie honoreert. Daarmee komen pijnlijke maatregelen verder dichterbij. Op 5 juli werd tijdens een vergadering van de Commissie Bootdiensten duidelijk dat er geen akkoord in zat: de gemeenteraden stemmen niet in met de aanpassingen. Wij kunnen niet anders dan de aanpassingen toch doorvoeren. Ik wil er op wijzen dat de wijzigingen in de dienstregeling in overleg met Terschelling en Vlieland tot stand zijn gekomen, waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met de publieke functie van de bootdienst.

Nu u de voorgeschiedenis kent, zult u zich afvragen: wat ga ik als reiziger merken van de wijzigingen? Ten eerste moeten wij de tarieven per 1 oktober iets verhogen. De sneldiensttoeslag zal € 0,50 per enkele reis duurder moeten worden. Verder wordt het eilandertarief voor de veerdienst met € 0,50 per enkele reis verhoogd.

Ook de winterdienstregeling wordt per 1 oktober op enkele punten aangepast. Het aantal retourdiensten van en naar Vlieland gaat van drie naar twee: Vlieland-Harlingen om 8.30 uur en 10.30 uur v.v. en om 17.00 uur en 19.00 uur v.v. Op maandagen vindt op verzoek van de gemeente de eerste retourvaart eerder plaats, te weten om 7.00 uur vanaf Vlieland en 9.00 uur vanaf Harlingen. Tussen Terschelling en Harlingen gaat het aantal afvaarten terug van zes naar vier, er wordt één veerdienst- en één sneldienstafvaart geschrapt. Overigens gaat het hier om de basisdienstregeling, Doeksen blijft vraaggestuurd varen. Op onze website vindt u het volledige, actuele schema voor de winterdienst.

De vaarten tussen de eilanden worden eveneens aangepast. We varen nu nog drie maal per week (dinsdag, woensdag en donderdag) inter-insulair, maar met ingang van de dienstregeling van zomer 2014 varen we alleen in juli en augustus nog één keer per week (woensdag) en met Oerol (diverse dagen). Tijdens de aanstaande winterdienstregeling varen we niet inter-insulair, maar dat wijkt niet af van andere jaren.

Ook een aantal sneldienstafvaarten vervalt vanaf de start van de zomerdienstregeling 2014: om 15.45 uur van Harlingen naar Terschelling, om 16.45 uur van Terschelling naar Harlingen en om 17.50 uur van Harlingen naar Vlieland. Op zondag vervalt tevens een aantal afvaarten van de sneldienst om 18.50 u. van Vlieland naar Harlingen.

Het is duidelijk dat de ‘pijn’ van de ontwikkelingen bij de veerdiensten wel degelijk merkbaar wordt, maar dat we de reiziger zo veel mogelijk willen ontzien. Het is een prettige gedachte dat veel reizigers begrip hebben voor de situatie; de steunbetuigingen doen ons goed. Ik voeg hier graag aan toe dat ik hoop dat de situatie snel zodanig verandert dat een gezonde bedrijfsvoering op het wad weer mogelijk wordt.

Paul Melles, Directeur Rederij Doeksen

N.B. Tijdens de vergadering van de Commissie Bootdiensten, gehouden op 7 augustus 2013, is overeen gekomen de nieuwe winterdienstregeling niet per 1 oktober maar per 1 november in te laten gaan.

De zorgen zijn groot

Geplaatst op 17 mei 2013 15:28

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van enkele weken geleden heeft veel losgemaakt. Er was bij sommigen verwarring, anderen meenden dat het een overwinning was voor zogenaamde vrije concurrentie. Maar vooral is duidelijk geworden dat de pijnlijke gevolgen van voortdurende onzekerheid over de veerdienst naar Terschelling en Vlieland heel veel mensen raakt: onze eigen medewerkers, maar zeker ook ondernemers, scholieren en forensen.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe het verder moet met de veerdiensten op Terschelling en Vlieland. Die zorg deel ik volledig, maar deze bestaat bij ons al veel langer. Rederij Doeksen waarschuwt al lange tijd voor de situatie die dreigde te ontstaan. Nu de gevolgen duidelijk beginnen te worden, worden velen wakker en is de schrik groot. Wethouder Teun de Jong van Terschelling legde feilloos de vinger op de zere plek, toen hij zei te vinden dat het ministerie niet achterover kan leunen in afwachting van een Europese uitspraak over het dispuut.

Een terechte stelling. Want de sleutel tot de oplossing ligt al lang niet meer op Terschelling, maar in Den Haag. Daar kan de oplossing vandaan komen voor het probleem van vandaag: de situatie waarin een concurrerende veerdienst die alleen de krenten uit de pap haalt, mag varen naast de dienst van Doeksen, die alle rechten en plichten meedraagt vanuit een officiële afspraak met de overheid.

Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat wij inmiddels niet anders meer kunnen doen dan schaven en schrappen. Wij vechten voor ons voortbestaan onder meer door te schrappen in ons personeelsbestand, onze dienstregeling en onze service. Dat doen wij omdat wij niet langer de verliezen kunnen opvangen die het gevolg zijn van de unfaire verhoudingen. Die verliezen zijn fors, dat weten loco-burgemeester De Jong en andere belanghebbenden.

Sterker, we laten dat altijd al aan het ministerie en de Commissie Bootdiensten zien. Zij kennen onze cijfers en weten dat we er niet rooskleurig voor staan. Op dit punt wil ik graag nog even direct reageren op een recente bewering van EVT. Want als zij stellen dat “Doeksen geen inzage geeft in de cijfers, zelfs aan de minister niet”, dan zitten ze er flink naast. Die cijfers zijn bij de verantwoordelijke overheden volledig bekend.

Dit brengt mij bij een tweede, en veel belangrijkere, onwaarheid die EVT opschrijft. De bewering dat EVT “gedurende het hele jaar – ook in de wintermaanden – een dienstregeling uitvoert” is eerlijk gezegd te belachelijk voor woorden. Iedereen heeft kunnen zien dat de EVT-boot van 8 januari tot 1 maart niet gevaren heeft. In die maanden is er door hen niet één reiziger vervoerd. Bovendien heeft ook iedereen kunnen constateren dat EVT daarna haar dienstregeling heeft teruggebracht tot een schamele één afvaart per dag. Nu de zomer voor de deur staat, voert zij op de drukke dagen het aantal afvaarten op. Van die drie beloofde retourvaarten met de Spathoek komt het nog steeds niet, daarvoor is het op de route kennelijk niet druk genoeg. EVT stelt dat het last heeft van de beperkingen van de medegebruiksregeling. Dat is onzin: de regels staan drie retourvaarten per dag toe met de Spathoek. EVT maakt geen gebruik van de mogelijkheden en geeft de medegebruiksregeling ten onrechte de schuld!

Er is door velen, ook Vlielanders, gereageerd op onze 4 euro-actie. Tegen iedereen die ook hierover zorg heeft, zeg ik: wend u tot EVT. Wij zijn niet begonnen met dumpprijzen, sterker nog: wij zouden dit helemaal niet willen. Maar aan de andere kant is helder dat wij geen enkele klant meer willen verliezen. Dergelijke tarieven kunnen helemaal niet uit en leiden tot ernstig teruglopen van de kwaliteit van de dienstverlening. EVT heeft dat inmiddels aangetoond. Ik kan nu alvast zeggen dat we met acties door gaan totdat de normale verhoudingen zijn hersteld.

De door Rederij Doeksen aangekondigde verschraling van de dienstregeling is hard nodig omdat anders de continuïteit van onze veerdiensten in gevaar komt. Dat doet niet alleen eilanders, ondernemers en badgasten pijn. Wij zijn ook gedwongen in eigen vlees te snijden en dat is vreselijk om te doen. Doeksen, het bedrijf én de medewerkers, voelen de pijn! Ik vond de petitie die onze eigen ondernemingsraad aanbood aan de gemeenteraad van Terschelling om een eind te maken aan de concurrentie van EVT dan ook veelzeggend. Ik heb de sterke indruk dat Doeksen en alle andere belanghebbenden eerder naast elkaar dan tegenover elkaar staan. Ons appèl is gericht aan Staatssecretaris Wilma Mansveld, die immers politiek verantwoordelijk is. Geen eenvoudige positie!

Daarnaast richt ik mij ook tot eilanders en ondernemers. Mijn vraag: wilt u echt dat deze zaak doorettert en de veerdienst verder schade toebrengt? Wordt het niet tijd om ook EVT aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid in deze kwestie? Ik teken daarbij aan dat de minister enige jaren geleden onderzoek heeft laten doen naar de beste systematiek voor de veerdiensten, met goede garanties voor kwaliteit en continuïteit. Uit de onderzoeken kwam steeds naar voren dat een vrije markt risico’s met zich meebrengt en kan leiden tot marktfalen. Dat marktfalen is nu realiteit. Niemand wil een gevecht in de veerdienstmarkt. Het ministerie niet, de Tweede Kamer niet, de lokale overheden op de eilanden al helemaal niet. Alleen EVT wil deze strijd. Koste wat het kost – en dat mag u letterlijk nemen.

Daarom zeg ik het graag nog een keer met nadruk op deze plaats: bijna een kwart van de reizigers van Doeksen wordt weggesnoept met dumpprijzen, met name in de vier voor onze rederij cruciale zomermaanden. Mijn pleidooi: staatssecretaris, maak een einde aan deze waanzin, zodat iedereen die afhankelijk is van een goede veerdienst zich geen zorgen meer hoeft te maken.
Veel mensen begrijpen inmiddels goed dat de aan Doeksen verleende concessie zekerheid biedt van kwaliteit en continuïteit. Laat Doeksen ongestoord z’n werk doen, dan krijgen Terschelling en Vlieland de veerdienst waar ze recht op hebben.

Paul Melles
Directeur Rederij Doeksen

Het gezicht van Doeksen op social media

Geplaatst op 7 december 2012 13:29

Als dienstverlenend bedrijf zien wij onze medewerkers als onze ‘wandelende visitekaartjes’. Zelfs in cyberspace zijn zij het gezicht van Doeksen. Het zijn namelijk de dames en heer van de Front Office die de rederij op Twitter en Facebook vertegenwoordigen. Zij twitteren en facebooken met u over leuke, handige en vaak ook zeer nuttige zaken.

Natuurlijk krijgt u altijd een vriendelijk en praktisch antwoord als u bij onze ‘balie’ een vraag stelt of een probleem bespreekt. Sinds 2010 geldt dat ook als u onze ‘digitale balies’ op Twitter en Facebook bezoekt. Wist u dat maar liefst 5.840 mensen Doeksen op Twitter volgen? En natuurlijk zijn wij net zo blij met de 970 ‘likes’ op Facebook.

Rederij Doeksen ziet de social media als verlengstuk en verbreding van de klantenservice. Eerst was er een introductiecursus Twitter, waarbij intern afspraken zijn gemaakt over hoe we omgaan met dit toen nog nieuwe medium. “Nadat de afdeling Marketing en Communicatie een social media strategie had opgezet, hebben wij de dames van de Front Office gestimuleerd ook op social media te gaan”, vertelt Hanny Wentink, communicatie-adviseur bij Doeksen. “In die tijd was het vooral om uit te proberen hoe het werkt, hoe je ermee om kunt gaan en hoe andere vervoersorganisaties zoals NS en KLM succesvol twitteren.”

Inmiddels zijn Twitter en Facebook volledig onderdeel van de dagelijkse praktijk bij Doeksen. “Een paar keer per jaar komen we bijeen om de grote lijnen te bespreken en om te evalueren hoe het gaat”, vertelt Hanny.

Het verkeer op deze social media is behoorlijk intensief en het kan over werkelijk van alles gaan! Thea Prins, werkzaam op de Front Office in Harlingen, bemenst ons Twitteraccount, samen met een tiental collega’s. Dit vaste team van Front Office medewerk(st)ers in Harlingen – veelal de mensen die u treft achter de balies, bij de autoloketten en de ticketcontrole – beantwoordt dagelijks de vragen die reizigers stellen. Thea legt uit: “Wij houden de tweets en posts samen in de gaten. Dat begint ’s morgens al als we aan het werk gaan en gaat de hele dag door. Het is een heel levendig medium, er komt van alles voorbij. Soms is het een mooie foto, bijvoorbeeld van het ijs op de route, met een leuk commentaar. Ook retweeten wij zelf veel nuttige zaken die op de eilanden spelen.”

Wat dat laatste betreft: met name de Facebook-pagina heeft alles in zich om een echte reizigers ‘community’ te worden, met foto’s ervaringen, leuke weetjes en acties. Het social media team heeft onlangs afgesproken nog meer aandacht te geven aan de Facebook-pagina van Doeksen, om reizigers nog meer bij de veerdienst te betrekken en om ze te laten profiteren van leuke acties.

Thea: “Het leuke van social media is de lage drempel. Bij stormweer vraag je binnen een paar seconden op Twitter aan Doeksen of de sneldienst vandaag wel vaart. En je krijgt razensnel antwoord! Met je smartphone deel je ook eenvoudig je ervaringen – goed en slecht – met de hele wereld. Het liefst als het nog vers is, bijvoorbeeld als er een probleem was bij de inscheping, of als de boot te laat is vertrokken. Ik kan mij goed voorstellen dat je daar tijdens de vaart even melding van wilt maken. Wij zijn daar erg alert op en proberen er snel op in te spelen. Ik merk vaak dat een snelle tweet van mijn kant, bijvoorbeeld over de oorzaak van een vertraging, zeer op prijs wordt gesteld. Een totaal vlekkeloze en foutloze operatie bestaat niet, maar met een eerlijk en correct antwoord kweken wij wel begrip, heb ik gemerkt.”

Thea en haar collega’s zijn ook het luisterend oor op de social media, vertelt zij. “Soms leggen we proactief contact met iemand die iets vindt van onze dienstverlening, terecht of niet. Altijd met een positieve instelling, vanuit de gedachte dat wij misschien ergens mee kunnen helpen. Soms raak je met iemand ‘in gesprek’ en kan je de vinger leggen op minder goede ervaringen. Wij zorgen er altijd voor dat die berichten de juiste mensen bij Doeksen bereikt. Weet dus: als je opmerkingen hebt, dan wordt daar bij ons echt iets mee gedaan!”

Verder zijn de social media razend handig bij last minute ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er een extra afvaart is of bij andere wijzigingen in de dienstregeling. Thea: “Ook ben je via Twitter en Facebook altijd als eerste op de hoogte van acties en aanbiedingen van Doeksen.”

Dus neem het van Thea aan: volg ons op Twitter en ‘like’ onze pagina op Facebook en u blijft eenvoudig en razendsnel op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en aanbiedingen!