Categorie: Actualiteit

Reactie op recente mediaberichten over conflict

Geplaatst op 27 april 2011 11:57

In reactie op de recente berichtgeving over de beschuldigingen van Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) laat Rederij Doeksen weten dat het een faire concurrentie voert met EVT. De schadeclaim die EVT al twee jaar geleden heeft aangekondigd, is ongegrond en wijst Doeksen af. ”Wij staan uiteraard volledig achter onze eigen veerdienst, dat zal niemand ons kwalijk nemen”, aldus directeur Paul Melles. “Onze concurrent wist helemaal waar het destijds aan begon en we begrijpen dan ook niet goed waarom ze nu van deze praktijken gebruik maakt.”

Rederij Doeksen vervoert nu al decennia lang dagelijks in een hoge frequentie eilandbewoners en bezoekers op een veilige en comfortabele manier van en naar de eilanden Terschelling en Vlieland. De veerdienst wordt uitgevoerd volgens de bepalingen die staan in een contract met de Nederlandse Staat. Rederij Doeksen heeft volledig te voldoen aan deze contractbepalingen en doet dat ook. Het is derhalve niet vreemd dat medewerkers van Rijkswaterstaat, dat toeziet op uitvoering van het contract, en medewerkers van Rederij Doeksen contacten onderhouden. Ze zijn immers contractpartners.

Rederij Doeksen is er zich ten volle van bewust dat ze de veerdienst uitvoert in concurrentie met EVT. Echter, gemaakte afspraken zullen ook door de concurrentie moeten worden gerespecteerd. Bovendien vindt Rederij Doeksen dat de veiligheid op de route en in de havens op geen enkele manier in het geding mag komen, reden waarom er hierover speciale afspraken zijn gemaakt.

Gelet op het feit dat EVT dreigt met juridische stappen, zal Rederij Doeksen in haar reactie beperkt moeten zijn. Ondertussen bereiden Rederij Doeksen en haar 200 medewerkers zich voor op het drukke zomerseizoen, om weer honderdduizenden reizigers veilig, comfortabel en tegen marktconforme tarieven naar en van de eilanden te vervoeren.

(Zeeschip) constructie

Geplaatst op 1 april 2011 11:12

De koop van de Schleswig-Holstein door EVT lijkt een feit te zijn. Mijn reactie? Zoals al eerder gezegd op deze blog: ik vind het ondernemend maar wonderlijk. Het schip – door EVT om te dopen tot “Spathoek” – wordt ingevoerd als zeeschip, zo lees ik. Daarna zal “zeeschip Spathoek”, als het aan EVT ligt, worden ingezet als autoveerboot in een vaste dienstregeling tussen Harlingen en Terschelling op de Waddenzee.

De keuze voor invoer als zeeschip is frappant en lijkt mijn eerder gedane stelling dat het schip geen certificaat van deugdelijkheid voor de Waddenzee kan en zal krijgen, te onderschrijven. Lees verder »

Ruime sop of soap?

Geplaatst op 7 maart 2011 12:50

Op veerbootinfo.nl is een interessante discussie te lezen rondom onder meer de concessie en betrouwbaarheid. Klik hier om de soap te volgen.

Damwanden

Geplaatst op 4 maart 2011 12:54

De Leeuwarder Courant schreef onlangs dat de Tiger van Rederij Doeksen opnieuw schade had toegebracht aan de damwand te Harlingen. Rijkswaterstaat zou Rederij Doeksen hiervoor aansprakelijk stellen. Deze berichtgeving was onjuist en de krant heeft inmiddels gelukkig ook een rectificatie geplaatst.

Wat was er wel aan de hand? De eerste schade waarnaar de Leeuwarder Courant refereert, bleek niet door ms Tiger te zijn veroorzaakt, maar door gebroken ankers van de damwand nabij de plek waar het schip afmeerde. Toen Rijkswaterstaat later de damwand van de zuidelijke afmeervoorziening ging vernieuwen, bleek hoe instabiel de grond onder de kade was. Aannemelijk is dat deze instabiele conditie oorzaak is geweest van de schade die toen ontstond. Rijkswaterstaat heeft de schade inmiddels hersteld.

Rijkswaterstaat heeft verder onlangs bij peilingen een verdieping van de bodem waargenomen nabij de noordoostelijke kade in Harlingen, die Rederij Doeksen gebruikt als nachtligplaats voor haar snelboten. Er is hier geen schade aan de damwand vastgesteld.

Geen weg terug

Geplaatst op 14 februari 2011 14:47

Binnenkort is het dan eindelijk zo ver: de concessie voor onze veerdienst gaat in. Rederij Doeksen staat als bedrijf te popelen om verder door te ontwikkelen. Sommigen menen dat wij in ons enthousiasme een andere ondernemer weinig zouden gunnen, maar naar ons idee is de werkelijkheid genuanceerder. Duidelijk is in ieder geval dat overheden en parlement definitief hebben besloten niet te kiezen voor een vrije markt met concurrentie en er is ook geen weg meer terug naar een vrije markt met concurrentie. Alle tegenwerking ten spijt! Reden genoeg om het huidige openbaar dienstencontract conform afspraak zo spoedig mogelijk te vervangen door de eerste concessie. In onze visie doet de huidige strijd rondom de veerverbinding van en naar Terschelling afbreuk aan het prachtige eiland. De onophoudelijke juridische strijd van EVT kost alle betrokkenen inmiddels onnodig tijd én geld.

Lees verder »