Categorie: Achtergrond

Wie bepaalt de tarieven van Rederij Doeksen?

Geplaatst op 14 april 2014 10:46
Ms Friesland

Ms Friesland

Nu er eindelijk een einde is gekomen aan de strijd om de lijn naar Terschelling en de rust op het wad is teruggekeerd, borrelen er hier en daar ongeruste geluiden op. “Benieuwd hoe duur de overtochten van Doeksen nu worden.” “Daar gaat de prijs van het ticket!”Als EVT niet meer vaart, zullen jullie je tarieven wel weer omhoog gooien.” Een greep uit de ongeruste en soms zelfs boze reacties, die we lazen op Twitter.Er bestaan veel misverstanden over de tarieven die Doeksen hanteert.  De gedachte dat wij zomaar onze tarieven omhoog kunnen gooien – áls we dat al zouden willen – is een ernstige en veelgehoorde misvatting. Wij bepalen onze tarieven namelijk niet zelf.

Tarieven door overheid vastgesteld en gecontroleerd
Onze veerboottarieven zijn in de jaren negentig door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Tijdens de periode van het Openbare Diensten Contract (ODC) werden de tarieven  vervolgens jaarlijks verhoogd met de nationaal geldende Landelijke Tarieven Index (LTI, voorheen beter bekend als de OV-index*). Deze index werd jaarlijks vastgesteld door het ministerie van I&M en gecontroleerd door het parlement.  In de nieuwe situatie zijn onze tarieven vastgelegd in concessieafspraken en worden ze gecontroleerd door de overheid.  Van willekeurig omhooggooien van onze prijzen kon, kan en zal dus geen sprake zijn.

Tarieven zijn marktconform
Betaalt u te veel voor uw overtocht? Wie onze tarieven vergelijkt met andere veerdiensten op de wadden moet hier ‘nee’ op antwoorden. Volgens een vergelijkend tarievenonderzoek van Ecorys een aantal jaren geleden, was Doeksen relatief gezien zelfs de goedkoopste aanbieder. Het instituut zette toen de tarieven van Teso (Texel), Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) en Doeksen (Terschelling en Vlieland) naast elkaar op basis van het aantal te varen kilometers.

Recent werden deze bevindingen nog eens bevestigd door onderzoek van  econoom Martinus Kosters (zie Leeuwarder Courant, 1 maart 2014). Hij berekende eveneens het tarief per gevaren kilometer, maar nu vergeleken met veel meer Europese  waddenrederijen.

Veerdienst Prijs per km
Texel 0,30
Vlieland 0,39
Terschelling 0,33
Ameland 0,62
Schiermonnikoog 0,64
Borkum Eemshaven 0,88
Borkum Emden 0,40
Juist 1,12
Nordeney 0,81
Spiekeroog 2,01
Amrum 0,42
Föhr 0,71

Rederij Doeksen vaart op de Waddeneilanden die het verst uit de kust liggen. Daardoor is het veertarief van Rederij Doeksen relatief hoog, maar niet “te hoog” of “te duur”! Wij strijden al lang tegen de mythe dat onze tarieven te hoog zouden zijn. Vaak wordt de vergelijking met veerdiensten op andere eilanden gemaakt – ten onrechte, zoals ik net heb aangetoond.

De overtocht kost geld, maar het is dus een marktconform tarief.  Wij zorgen ervoor dat de reiziger waar voor zijn geld krijgt, met goede, veilige schepen die een betrouwbare dienstregeling varen, in zomer én in winter – ook wanneer het passagiersaanbod zeer gering is. En met goede voorzieningen, zoals o.a. verwarmde, rookvrije vertrekhallen op alle locaties, een contactcenter dat zeven dagen per week geopend is voor vragen van reizigers en gratis WiFi.

Superacties verleden tijd?
De komst van EVT met het €5 euro-tarief voor een enkele reis werd door veel reizigers (begrijpelijk) als zeer sympathiek omarmd. De tarieven van Rederij Doeksen werden daardoor bijna automatisch als ‘te duur’ en ‘monopolistisch’ gekwalificeerd. Het kan de consument helemaal niets schelen of dergelijke tarieven wel of niet uitkunnen voor het bedrijf. Een feit is echter dat dergelijke tarieven helemaal niet uitkunnen en op termijn de continuïteit van de veerdienst bedreigen.  Dit werd ook realiteit, omdat zowel EVT als TSM onrendabele afvaarten moesten schrappen. Hierdoor dreigden de eilanders, die ’s winters afhankelijk zijn van een betrouwbare verbinding met de wal, de klos te worden.

De Superacties (vanaf € 4 p.p. naar Terschelling) werden als laatste middel ingezet (bij wijze van prijswapen) om zo veel mogelijk marktaandeel van onze concurrent terug te winnen en te behouden. Het € 4 p.p. was een zeer aanlokkelijk dumptarief, maar dus bepaald geen tarief waarvan een gezonde veerdienst het jaar rond kan bestaan.

De tarieven van Rederij Doeksen zijn marktconform, zoals uit de eerder genoemde onderzoeken blijkt. De dumptarieven zullen verleden tijd zijn, maar we blijven komen met aantrekkelijke kortingsacties. Daarnaast willen we meer gaan werken met vanaf-prijzen, zoals onze concurrent ook deed. De plannen hiervoor worden op dit moment verder uitgewerkt.

Samengevat
Samenvattend kan ik ongeruste eilandgangers geruststellen: de tarieven kunnen  (en zullen) niet omhoog schieten. De overheden zullen  erop toezien dat onze tarieven op een voor de reiziger aantrekkelijk en voor ons gezond niveau blijven. Dat is belangrijk voor de reizigers, voor ons bedrijf en voor de eilanden Terschelling en Vlieland. We zullen dan wel geen dumptarieven  meer voeren, maar er blijven – net als voorheen – regelmatig aantrekkelijke acties en arrangementen komen om hiermee de diverse doelgroepen te bedienen.

Paul Melles
Algemeen Directeur Rederij Doeksen

 

* LTI / OV-index: Een gewogen gemiddelde van kostenstijgingen van bijvoorbeeld brandstof en loonkosten in het openbaar vervoer in Nederland.

Super Zomeractie naar Terschelling. Maar waarom niet naar Vlieland?

Geplaatst op 20 februari 2014 12:17

Maandag 17 februari lanceerden we de Super Zomeractie, waarmee we passagiers naar Terschelling de gehele zomer lang (m.u.v. Oerol en de vrijdagen) een actietarief vanaf € 4 p.p. per enkele reis bieden en ook nog eens 50% korting op het vervoer van hun auto. Een mooie kortingsactie waarvan al veel mensen gebruik hebben gemaakt.

Onbegrip en teleurstelling
ms VlielandMeteen na de lancering volgden ook de teleurgestelde reacties op Facebook en Twitter van Vlielandgangers en inwoners van Vlieland. “En altijd dergelijke kost-bijna-niks-acties alleen maar voor Terschelling. Doeksen vaart toch ook op Vlieland?” “EVT de zaak (voorlopig) gewonnen en hup daar komen de goedkope acties naar Terschelling weer. Voor het gemak doet Vlieland WEER niet mee.” Ontzettend jammer dat Vlieland er weer niet toe doet! Vlieland en haar gasten beginnen echt last te krijgen van het zwarte schaap syndroom!”

Onbegrip en teleurstelling. En dat is jammer. Tegen het sinds 2008 door EVT gehanteerde ‘actietarief’ vanaf € 5 is nooit enig protest vernomen van Vlieland. Ook toen EVT in 2012 een maand en in 2013 twee weken lang grátis ging varen, bleef het oorverdovend stil. Er werd niet gerept over oneerlijke concurrentie, noch over de angst dat Vlieland dagjesmensen zou mislopen door de acties van EVT.

We hebben in het verleden al verschillende malen gewaarschuwd voor de consequenties van oneerlijke concurrentie op de lijn naar Terschelling. Ook voor Vlieland. Niet alleen op ons blog en in de pers, maar ook op avonden met ondernemers op Vlieland en tijdens de bijeenkomsten van ons Vlielander klantenpanel.

Waarom geen superactie naar Vlieland
Rederij Doeksen hanteert eerlijke, marktconforme tarieven (vergelijk de prijs/km bij andere waddenrederijen). Desondanks is de lijn tussen Harlingen en Vlieland niet kostendekkend. Deze ’dunne’ lijn kon altijd gecompenseerd worden door de winstgevende  lijn naar Terschelling. Maar, deze  noteert inmiddels ook rode cijfers door de oneerlijke concurrentie. Een extreme korting geven op de ’dunne‘ lijn naar Vlieland, kan niet.
“En Terschelling dan?”  hoor ik u denken. “De bespottelijk lage prijzen naar Terschelling kunnen óók niet uit.” Nee dat klopt, dat doen wij ook niet uit luxe, maar uit lijfbehoud. De Super Zomeractie is een extreme noodgreep om op Terschelling zoveel mogelijk verloren marktaandeel terug te winnen van de concurrent. Dwars tegen de oneerlijke concurrentie in (zie hiervoor ook mijn eerdere berichten op dit blog).

“Vlieland is de dupe”
We horen en lezen dat Vlielanders zich nu zorgen maken over het aantal bezoekers. Want, zo is de redenatie: als men kan kiezen uit een goedkoop actiekaartje naar Terschelling en een regulier bootticket naar Vlieland, dan is de keuze vast snel gemaakt. Dat blijkt niet zo te zijn. De eilanden zijn zó verschillend, dat ze beide hun eigen  doelgroep bedienen. In 2012 lieten de toeristenaantallen naar Vlieland een stijging van 2,2 % zien t.o.v. het jaar ervoor. In 2013 heeft zich die tendens voortgezet met een stijging van 4,1% t.o.v. 2012.  Liefhebbers van Vlieland blijken in groeiende mate nog steeds voor Vlieland te kiezen .

Ook korting voor Vlieland
Dat we dergelijke vanaf-4-euroacties niet voor Vlieland voeren, betekent niet dat we helemaal geen kortingsacties bieden voor Vlieland. De afgelopen maanden werkten we samen met Podium Vlieland: bezoekers van de filmweekenden krijgen 30% korting op hun bootkaartje. We bedachten in samenwerking met Vlielander logiesverstrekkers de kortingsactie waarmee liefhebbers van het eiland Vlieland heel voordelig (v.a. € 99) een weekendje Vlieland kunnen boeken. Beide acties trokken (en trekken, want ze lopen op dit moment nog)veel bezoekers naar Vlieland. En het zullen vast de laatste acties niet zijn.

Gevecht in de markt: alleen verliezers
Rederij Doeksen heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de effecten van oneerlijke concurrentie. Concurrentie lijkt aantrekkelijk, maar in dit geval en in deze ongelijke situatie kent het alleen maar verliezers. Zuur, óók voor de Vlielanders en Vlielandgangers, die nu teleurgesteld zijn. Temeer omdat de reacties vooral tegen Rederij Doeksen gericht zijn. Wij hebben deze situatie niet gecreëerd en zeker nooit gewild! Het is het effect van de oneerlijke concurrentie op de lijn naar Terschelling en het in stand blijven van het gevecht in de markt.

Paul J.M. Melles
Directeur Rederij Doeksen

Aanpassingen op korte termijn noodzakelijk

Geplaatst op 31 juli 2013 08:44

U heeft het in de media gelezen, de politiek spreekt er over en het houdt velen bezig: hoe moet het verder met de veerdiensten op Terschelling en Vlieland? Er zijn discussies, er worden vragen gesteld. Het is intussen duidelijk dat we nu te maken krijgen met de gevolgen van het toelaten van oneerlijke concurrentie op het wad. En die gevolgen zijn zowel pijnlijk als onontkoombaar.

Voordat ik u schets wat de maatregelen zijn die wij moeten nemen, neem ik u mee langs de gebeurtenissen van de laatste weken. Op 5 juli vergaderde de Commissie Bootdiensten over onder meer de voorgestelde inkrimping van onze winterdienstregeling. Het schrappen van een aantal afvaarten heeft gevolgen voor forensen, scholieren en voor de lokale economie.

We begrijpen goed dat daar zorgen over bestaan. De realiteit is dat Doeksen niet anders kan. Onze zorgelijke financiële situatie, ontstaan doordat onze concurrent in de zomermaanden de krenten uit de pap mag vissen, is in het overleg van 5 juli onderstreept door een onafhankelijk onderzoek van accountant Pricewaterhouse Coopers (PwC). Het onderzoek is gedaan op verzoek en in opdracht van de Commissie Bootdiensten.

De conclusies van het rapport zijn helder: onze financiële situatie is zorgelijk en de continuïteit van ons bedrijf kan al tegen het einde van 2013 in gevaar komen. Bezuinigingen zijn dan ook – zo concludeert PwC – vanuit bedrijfseconomisch oogpunt volledig gerechtvaardigd. De accountant stelt ook vast dat de boekhoudprocedures, de financiële verslaglegging en de prognoses deugdelijk zijn.

Deze vaststellingen leiden er vooralsnog niet toe dat de staatssecretaris ons verzoek tot compensatie honoreert. Daarmee komen pijnlijke maatregelen verder dichterbij. Op 5 juli werd tijdens een vergadering van de Commissie Bootdiensten duidelijk dat er geen akkoord in zat: de gemeenteraden stemmen niet in met de aanpassingen. Wij kunnen niet anders dan de aanpassingen toch doorvoeren. Ik wil er op wijzen dat de wijzigingen in de dienstregeling in overleg met Terschelling en Vlieland tot stand zijn gekomen, waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met de publieke functie van de bootdienst.

Nu u de voorgeschiedenis kent, zult u zich afvragen: wat ga ik als reiziger merken van de wijzigingen? Ten eerste moeten wij de tarieven per 1 oktober iets verhogen. De sneldiensttoeslag zal € 0,50 per enkele reis duurder moeten worden. Verder wordt het eilandertarief voor de veerdienst met € 0,50 per enkele reis verhoogd.

Ook de winterdienstregeling wordt per 1 oktober op enkele punten aangepast. Het aantal retourdiensten van en naar Vlieland gaat van drie naar twee: Vlieland-Harlingen om 8.30 uur en 10.30 uur v.v. en om 17.00 uur en 19.00 uur v.v. Op maandagen vindt op verzoek van de gemeente de eerste retourvaart eerder plaats, te weten om 7.00 uur vanaf Vlieland en 9.00 uur vanaf Harlingen. Tussen Terschelling en Harlingen gaat het aantal afvaarten terug van zes naar vier, er wordt één veerdienst- en één sneldienstafvaart geschrapt. Overigens gaat het hier om de basisdienstregeling, Doeksen blijft vraaggestuurd varen. Op onze website vindt u het volledige, actuele schema voor de winterdienst.

De vaarten tussen de eilanden worden eveneens aangepast. We varen nu nog drie maal per week (dinsdag, woensdag en donderdag) inter-insulair, maar met ingang van de dienstregeling van zomer 2014 varen we alleen in juli en augustus nog één keer per week (woensdag) en met Oerol (diverse dagen). Tijdens de aanstaande winterdienstregeling varen we niet inter-insulair, maar dat wijkt niet af van andere jaren.

Ook een aantal sneldienstafvaarten vervalt vanaf de start van de zomerdienstregeling 2014: om 15.45 uur van Harlingen naar Terschelling, om 16.45 uur van Terschelling naar Harlingen en om 17.50 uur van Harlingen naar Vlieland. Op zondag vervalt tevens een aantal afvaarten van de sneldienst om 18.50 u. van Vlieland naar Harlingen.

Het is duidelijk dat de ‘pijn’ van de ontwikkelingen bij de veerdiensten wel degelijk merkbaar wordt, maar dat we de reiziger zo veel mogelijk willen ontzien. Het is een prettige gedachte dat veel reizigers begrip hebben voor de situatie; de steunbetuigingen doen ons goed. Ik voeg hier graag aan toe dat ik hoop dat de situatie snel zodanig verandert dat een gezonde bedrijfsvoering op het wad weer mogelijk wordt.

Paul Melles, Directeur Rederij Doeksen

N.B. Tijdens de vergadering van de Commissie Bootdiensten, gehouden op 7 augustus 2013, is overeen gekomen de nieuwe winterdienstregeling niet per 1 oktober maar per 1 november in te laten gaan.

Verloren? Gevonden!

Geplaatst op 6 juni 2013 10:59

Richard Tichelaar is het gezicht van de afdeling gevonden voorwerpen

Richard Tichelaar is het gezicht van de afdeling gevonden voorwerpen

Tijdens de overtocht check je je email op je smartphone. Bij het aanmeren denk je wel aan je telefoon, maar niet aan je bankpasje en je sieraden die je even naast je op de bank had gelegd. Of je hebt net een geweldig weekeinde op Vlieland gehad en bij terugkeer in Harlingen wil je geen seconde verspillen – de trein wacht! Even later ligt je vertrouwde slaapzak nog moederziel alleen onder de tafel in het restaurant… vergeten!

De kans dat het bankpasje, de sieraden en de slaapzak weer terugkomen bij hun rechtmatige eigenaar, is bij Rederij Doeksen vrij groot. Er wordt op de veerboten en aan de wal serieus werk gemaakt van het bewaren van de duizenden voorwerpen die daar per jaar worden achtergelaten. Richard Tichelaar heeft er vooral in de zomermaanden de handen vol aan. De medewerker van de Waldienst registreert de talloze aan boord of in de vertrekhal achtergelaten portemonnees, sjaals, sieraden, tassen, rugzakken en andere artikelen. Richard zorgt dat zo veel mogelijk artikelen weer bij hun eigenaar terugkomen. Lukt dat niet direct, dan ziet hij er op toe dat ze netjes in een magazijn worden bewaard en opgeslagen, soms voor lange tijd.

Gelukkig hebben veel reizigers snel in de gaten dat ze iets missen. Ze bellen naar het Contact Center of melden hun vermissing op de ‘Verloren Voorwerpen’-pagina op website van Doeksen. In overleg wordt het voorwerp naar hen opgestuurd of klaargezet bij de balie om te worden afgehaald. “Stuur ik het artikel op, dan kan de ontvanger vooraf via Post.nl de bezorgkosten betalen; dat doet de betrokkene meestal graag. Als ik iemand opspoor omdat we iets van hem of haar hebben gevonden is deze persoon bijna altijd blij. Hoewel… ik heb ook wel eens iemand een portemonnee terugbezorgd met zeshonderd euro er nog in. De man reageerde lauwtjes; hij had z’n portemonnee in de voorbije uren nog niet echt gemist…”

Bij een lila sjaal met bruine stippen, op een bepaalde datum achtergelaten op de overtocht van 10 uur is de match tussen artikel en eigenaar snel gemaakt. Dat geldt ook voor een portemonnee met bankpasjes en visitekaartjes. Als de eigenaar zich niet zelf meldt, kan Richard deze meestal snel opsporen. “Soms gaat het moeilijker, bijvoorbeeld als ik in een tas geen gegevens vind over de eigenaar. Dat vraagt wel even speurwerk, maar dat is ook de charme van deze job. Ik heb wel eens een fototoestel aan de eigenaar kunnen teruggeven doordat ik foto’s herkende op de camera. Collega’s die op het eiland wonen, herkenden gezichten en zo kwamen we hem op het spoor.”

Richard moet soms ook slim zijn om te zorgen dat waardevolle spullen naar de rechtmatige eigenaar gaan. “Als iemand belt dat hij zijn smartphone heeft achtergelaten, check ik wel even of hij kan aangeven hoe zijn startscherm er uit ziet.”

De top drie van gevonden voorwerpen is niet bijzonder opwindend, meent ook Richard: sjaals, petten, wanten en andere kledingstukken blijven vaak liggen, dikwijls op banken of onder tafels. De lijst met bijzondere vondsten is interessanter. “Je vindt soms de vreemdste zaken. Een kinderbuggy bijvoorbeeld. Die mis je toch direct? We hebben ook wel eens een kunstgebit gevonden. Beugels komen we ook dikwijls tegen. Ringen en andere sieraden, zelfs trouwringen met inscriptie! Ook vinden we laptops, waar nooit meer om wordt gebeld.”

Wat gebeurt er met zulke artikelen, als ze niet worden opgehaald? “Na drie maanden gaan de slaapzakken naar de daklozenopvang in Amsterdam. Andere nuttige artikelen met beperkte waarde, zoals kledingstukken, gaan naar de Stichting Dorcas.”

“De waardevolle spullen – denk aan de laptop, maar ook aan tenten, radio’s en telefoons – houden we wat langer in het magazijn. Als ze niet worden afgehaald, worden die uiteindelijk geveild onder het personeel van Doeksen. Wie het meest biedt, krijgt het artikel. De opbrengst gaat natuurlijk naar een goed doel!”

Alleen verliezers

Geplaatst op 26 april 2013 09:03

Door Paul Melles, directeur Rederij Doeksen

Als u hoopte dat we na jaren van getouwtrek over veerdiensten op de wadden iets zijn opgeschoten, dan zult u met mij teleurgesteld zijn over de consequenties van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Of liever gezegd: van het uitblijven ervan. De oeverloze discussie over de inhoud van de inmiddels al lang geleden afgegeven concessie gaat door. Deze situatie heeft naar mijn mening alleen maar verliezers.

Waar velen al bang voor waren, dreigt nu te gebeuren. Je kunt niet ongestraft een veerdienst die alleen de krenten uit de pap haalt, laten varen naast een dienst die alle rechten en plichten meedraagt vanuit een officiële afspraak met de overheid. Kijk wat er in de praktijk aan de hand is: het blijkt een hele toer om een volwaardige veerdienst neer te zetten, met een betrouwbare, jaarrond dienstverlening. Laat staan dat er brood aan te verdienen is.

Dat EVT na de uitspraak van het CBb victorie kraaide, is wrang. Het uitstel van de beslissing over de vraag of de staatssecretaris al dan niet terecht de concessie heeft gegund aan Rederij Doeksen, is namelijk geen overwinning, voor niemand. Het betekent slechts het voortduren van de huidige situatie, waarin EVT’s activiteiten kunnen worden gedoogd en beide rederijen veel te grote financiële averij oplopen.

De blijdschap getuigt tevens van een volledig mis verstaan van de ontstane situatie. Want ik reken vooral de eilanders en bezoekers tot de verliezers. Zij zullen, zo vrees ik, de tol gaan betalen. Zeker nu een echt definitief besluit van het CBb nog eens jaren op zich laat wachten.

Rederij Doeksen wordt nu gedwongen consequenties te trekken uit het feit dat de onzekerheid over onze positie voorlopig aanhoudt. En daar zal niemand vrolijk van worden. Wij lijden pijnlijke verliezen. Bijna een kwart van de reizigers wordt weggesnoept met dumpprijzen, met name in de vier voor onze rederij cruciale zomermaanden. Terwijl onze concurrent in alle vrijheid en naar eigen goeddunken kan varen, zijn wij gehouden aan de strenge voorwaarden die de minister aan onze veerdienst heeft gesteld. Ik heb op deze plaats wel eens uitgelegd dat wij dagelijks veel geld steken in het onderhouden en in stand houden van een complete, veilige vloot, het paraat houden van reservecapaciteit, het garanderen van optimale veiligheid aan boord, een hoog niveau van dienstverlening etcetera. Geld, dat wij moeten verdienen in de drukke maanden. We financieren daarmee niet alleen alle nodige investeringen, maar het zorgt er voor dat we ook een uitgebreide – maar onrendabele – winterdienstregeling kunnen blijven varen.

Nu de scheve concurrentieverhoudingen voorlopig in stand blijven, is een grens bereikt. Het wegsnoepen van reizigers in de drukkere maanden veroorzaakt te veel schade en de verliezen lopen te zeer op.

Dat is aan de ene kant een bedrijfseconomische vaststelling. Maar ik benadruk dat er ook een fikse emotionele component aan zit. We hebben de afgelopen maanden moeten zoeken naar structurele kostenbesparingen. Daarbij heb ik met grote tegenzin onze steun aan promotie en evenementen op de eilanden moeten terugschroeven. Dat deed pijn. Bij de betrokkenen op de eilanden, maar zeker ook bij de directie en medewerkers van Doeksen. De steun aan het eilandleven was in jaren ontstaan en toonde onze verbondenheid – misschien zelfs onze vergroeiing – aan met de eilanden.

Dat was al een nare ervaring, maar daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Een voortdurende inkomstenderving door de oneerlijke concurrentie maakt het onmogelijk om de ruime dienstregeling op de eilanden vol te houden en om te blijven investeren in ons product. Momenteel brengen we alle gevolgen in kaart en beraden we ons over maatregelen. Schrappen in de winterdienstregeling is ons voorgedaan en zou wel eens een reële optie kunnen zijn. Niet onze eerste keuze, maar wellicht onontkoombaar, gezien de onzekere toekomst. Tenzij de minister onze onrendabele diensten compenseert. Hoe dan ook, wij schuwen niet langer welke maatregel dan ook in het belang van het voortbestaan van onze rederij. Nu het bestaan van oneerlijke concurrentie gaat voortduren, zullen alle betrokkenen daarvan de consequenties gaan voelen. Dat klinkt hard en dat zal het ook zijn.

Want stelt u zich eens voor dat er op een dag minder diensten in de onrendabele periodes worden gevaren. Dat de keuzemogelijkheden flink beperkt worden. Zou u daar als eilander blij mee zijn? Ik vrees ook dat het aantal badgasten in het naseizoen zou kunnen teruglopen in zo’n situatie en dat is niet goed voor het toerisme. Ook zullen wij wellicht ons innovatieve duurzame vlootconcept moeten schrappen, een project waar wij veel research en energie in hebben gestoken en dat veel milieuwinst kan opleveren.

Rederij Doeksen heeft in de loop van tientallen jaren een schitterende veerdienst opgebouwd, die voldoet aan alle denkbare eisen van reizigers en overheid. Wij zijn een goede werkgever van tweehonderd medewerkers, waarvan een groot aantal op de eilanden woont. Een rederij die nu nog financieel gezond is, die barst van de ambitie en die daarmee in staat is voortdurend te investeren in dienstregeling en service. Wij staan midden in de samenleving en wij hebben bewezen dat wij zeer begaan zijn met de toekomst van de eilanden. Maar zoveel onzekerheid en oneerlijke concurrentie, dat houdt geen enkele onderneming vol. Ik zou het heel jammer vinden, maar als het zo door gaat, moeten wij weer afbreken wat wij in vele jaren, met medewerkers en eilanders, hebben opgebouwd.

Paul Melles
Directeur Rederij Doeksen