Categorie: Achtergrond

Prijsdifferentiatie: vaar buiten de ‘spits’ met 20% korting

Geplaatst op 5 november 2014 10:56

Bijna de gehele reisbranche werkt er al mee: prijsdifferentiatie. Het is een mooi instrument om een betere spreiding van vervoersstromen over de dag te stimuleren. En het is een goede manier om passagiers zelf te laten kiezen wat voor hen belangrijker is: de prijs of het reismoment.

Tariefdifferentiatie bij Rederij Doeksen

Tariefdifferentiatie bij Rederij Doeksen

Vaste prijzen
Bij Rederij Doeksen hanteerden we jarenlang vaste prijzen. Een goede prijs voor een goede reis. In het verleden is er al genoeg gezegd en geschreven over onze tarieven. Want zijn die nu wel of niet marktconform? Uit onafhankelijk, recent onderzoek kan geconcludeerd worden, dat onze tarieven inderdaad marktconform zijn. Per gevaren kilometer zelfs goedkoper dan andere aanbieders op de Waddenzee. Maar we zijn natuurlijk niet doof voor de signalen van onze passagiers.

Volle boten
Gedurende de vakantieperiodes blijken onze passagiers een voorliefde te hebben voor bepaalde reismomenten. Op die tijdstippen zijn onze schepen altijd snel uitverkocht. Dit, terwijl op de vroegere en latere afvaarten die dag nog steevast voldoende ruimte beschikbaar is. Op de meest gewenste afvaarten varen we dan met erg volle boten van en naar de eilanden en dat wordt niet door alle passagiers als prettig ervaren. De afvaarten van 9.45 en 15.00 uur naar Terschelling bijvoorbeeld en de 12.30 uur afvaart terug. Ook de 14.15 uur afvaart naar Vlieland is een zeer populaire en drukke afvaart. Reden voor ons om te onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor een betere spreiding van passagiers over alle geboden afvaarten per dag.

Meer keuze en betere spreiding
Met prijsdifferentiatie hebben we een extra instrument dat bijdraagt aan een betere spreiding. We bieden passagiers de mogelijkheid om buiten de spitsmomenten met 20% korting te reizen. Hierdoor komt er naar verwachting meer ruimte op de doorgaans drukke afvaarten, dus meer comfort. “Dat is leuk,” denk je nu misschien, “ maar dan verhogen jullie zeker de tarieven op de piekmomenten?” Het antwoord daarop is: ja en nee. In het zomerseizoen (17 april t/m 30 september 2015) worden de tarieven van de veerdienst buiten de daluren met 3,4-5% verhoogd t.o.v. prijsniveau 2014. Tijdens de winterdienstregeling 2015 blijven de tarieven gelijk aan die van 2014. Dit betekent, samen met de 20% korting tijdens daluren, dat de tarieven voor 2015 gemiddeld genomen níet stijgen, maar gelijk blijven aan die van 2014. De prijsdifferentiatie geldt overigens niet voor de sneldienst: hiervoor blijft het hele jaar door een vaste, niet-verhoogde prijs gelden (prijsniveau 2014).

Transparant
De afvaarten waarvoor tickets met 20% korting te koop zijn, zijn de 7.00 uur afvaart Terschelling – Harlingen, de 19.55 uur afvaart Harlingen – Terschelling, de 6.45 uur afvaart Vlieland – Harlingen en de 19.00 uur afvaart Harlingen – Vlieland. De korting geldt overigens niet alleen voor personen, maar ook voor fietsen, auto’s, etc. Bij het maken van een boeking krijgt men – heel transparant – een dagoverzicht met alle afvaarten en de bijbehorende prijzen. Zo kan de reiziger voor zichzelf een goede keuze maken. Uitgebreide, praktische informatie over tariefdifferentiatie is na te lezen op www.rederij-doeksen.nl/daltarief.

Instemming concessieverlener
Voor het introduceren van prijsdifferentiatie hadden we overigens wel toestemming nodig. Nu wij onze dienstverlening onder een concessie uitvoeren, wordt het vervoerplan dat we elk jaar maken, beoordeeld door de concessieverlener: het Rijk. In het vervoerplan voor 2015 hebben we, naast onze visie op de ontwikkeling van het bedrijf, de dienstregeling en de vloot, ook prijsdifferentiatie opgenomen. De concessieverlener heeft hiermee ingestemd, na bestudering van het vervoerplan en de input (zienswijzen) van de hierbij betrokken partijen. Overigens valt de tariefdifferentiatie binnen de tariefvoorschriften van de concessie. Volgend jaar gaan we evalueren hoe dit experiment met prijsdifferentiatie bevalt. En of het uitpakt zoals we hopen: méér tevreden passagiers door meer comfort en de keuze voor een daltarief.

Paul J.M. Melles, algemeen directeur

 

Tariefsverhoging tickets Doeksen slechts 1,28%

Geplaatst op 19 augustus 2014 13:53

Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van Friese Koers suggereert in de Leeuwarder Courant van 19 augustus 2014 ten onrechte, dat Rederij Doeksen de tarieven het afgelopen jaar zodanig heeft verhoogd, dat er sprake is van een ‘prijsexplosie’. De feiten uit het dossier spreken dit tegen.

De tarieven van Rederij Doeksen zijn per 1 januari 2014 met 1,28% verhoogd conform de Landelijke Tarieven Index. En daarna niet meer. Ook niet nadat EVT in april ophield met varen. De Landelijke tarieven Index wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gecontroleerd door het parlement.  Sinds het ingaan van de concessie op 18 april j.l.,  zijn de boottarieven vastgelegd in concessieafspraken en worden ze gecontroleerd door de overheid. Van willekeurig verhogen van de veerboottarieven kon, kan en zal dus geen sprake zijn.

De heer Hiemstra vergelijkt in zijn redenatie de extreem lage actietarieven van Doeksen tijdens haar concurrentiestrijd het afgelopen jaar, met haar reguliere veerboottarieven. Appels met peren. Actietarieven zijn altijd tijdelijk en niet bedoeld als fundament waarop een gezonde exploitatie gevoerd kan worden. Daarvoor is een kostendekkend en marktconform tarief nodig.

De reguliere tarieven van Rederij Doeksen zijn marktconform. Eén en ander werd dit voorjaar (Leeuwarder Courant, 1 maart 2014) nog eens bevestigd door onderzoek van econoom Martinus Kosters. Hij berekende het tarief per gevaren kilometer, vergeleken met de andere Europese  waddenrederijen:

Veerdienst Prijs per km
Texel 0,30
Vlieland 0,39
Terschelling 0,33
Ameland 0,62
Schiermonnikoog 0,64
Borkum Eemshaven 0,88
Borkum Emden 0,40
Juist 1,12
Nordeney 0,81
Spiekeroog 2,01
Amrum 0,42
Föhr 0,71

De heer Hiemstra had zich, als fractievoorzitter, op de hoogte moeten stellen van de feiten uit het landelijke dossier. Had hij dat gedaan, dan had hij niet bij de Commissaris van de Koning hoeven aankloppen om opheldering te vragen bij de staatssecretaris, maar dan waren al zijn vragen beantwoord.

Door zijn veronderstellingen als  feiten te presenteren, geeft hij lezers een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Kwalijk, want hiermee wordt niet alleen afbreuk gedaan aan het imago van Rederij Doeksen, maar ook schade toegebracht aan de toeristische producten Vlieland en Terschelling.

Paul J.M. Melles
Algemeen directeur Rederij Doeksen

Wie bepaalt de tarieven van Rederij Doeksen?

Geplaatst op 14 april 2014 10:46
Ms Friesland

Ms Friesland

Nu er eindelijk een einde is gekomen aan de strijd om de lijn naar Terschelling en de rust op het wad is teruggekeerd, borrelen er hier en daar ongeruste geluiden op. “Benieuwd hoe duur de overtochten van Doeksen nu worden.” “Daar gaat de prijs van het ticket!”Als EVT niet meer vaart, zullen jullie je tarieven wel weer omhoog gooien.” Een greep uit de ongeruste en soms zelfs boze reacties, die we lazen op Twitter.Er bestaan veel misverstanden over de tarieven die Doeksen hanteert.  De gedachte dat wij zomaar onze tarieven omhoog kunnen gooien – áls we dat al zouden willen – is een ernstige en veelgehoorde misvatting. Wij bepalen onze tarieven namelijk niet zelf.

Tarieven door overheid vastgesteld en gecontroleerd
Onze veerboottarieven zijn in de jaren negentig door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Tijdens de periode van het Openbare Diensten Contract (ODC) werden de tarieven  vervolgens jaarlijks verhoogd met de nationaal geldende Landelijke Tarieven Index (LTI, voorheen beter bekend als de OV-index*). Deze index werd jaarlijks vastgesteld door het ministerie van I&M en gecontroleerd door het parlement.  In de nieuwe situatie zijn onze tarieven vastgelegd in concessieafspraken en worden ze gecontroleerd door de overheid.  Van willekeurig omhooggooien van onze prijzen kon, kan en zal dus geen sprake zijn.

Tarieven zijn marktconform
Betaalt u te veel voor uw overtocht? Wie onze tarieven vergelijkt met andere veerdiensten op de wadden moet hier ‘nee’ op antwoorden. Volgens een vergelijkend tarievenonderzoek van Ecorys een aantal jaren geleden, was Doeksen relatief gezien zelfs de goedkoopste aanbieder. Het instituut zette toen de tarieven van Teso (Texel), Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) en Doeksen (Terschelling en Vlieland) naast elkaar op basis van het aantal te varen kilometers.

Recent werden deze bevindingen nog eens bevestigd door onderzoek van  econoom Martinus Kosters (zie Leeuwarder Courant, 1 maart 2014). Hij berekende eveneens het tarief per gevaren kilometer, maar nu vergeleken met veel meer Europese  waddenrederijen.

Veerdienst Prijs per km
Texel 0,30
Vlieland 0,39
Terschelling 0,33
Ameland 0,62
Schiermonnikoog 0,64
Borkum Eemshaven 0,88
Borkum Emden 0,40
Juist 1,12
Nordeney 0,81
Spiekeroog 2,01
Amrum 0,42
Föhr 0,71

Rederij Doeksen vaart op de Waddeneilanden die het verst uit de kust liggen. Daardoor is het veertarief van Rederij Doeksen relatief hoog, maar niet “te hoog” of “te duur”! Wij strijden al lang tegen de mythe dat onze tarieven te hoog zouden zijn. Vaak wordt de vergelijking met veerdiensten op andere eilanden gemaakt – ten onrechte, zoals ik net heb aangetoond.

De overtocht kost geld, maar het is dus een marktconform tarief.  Wij zorgen ervoor dat de reiziger waar voor zijn geld krijgt, met goede, veilige schepen die een betrouwbare dienstregeling varen, in zomer én in winter – ook wanneer het passagiersaanbod zeer gering is. En met goede voorzieningen, zoals o.a. verwarmde, rookvrije vertrekhallen op alle locaties, een contactcenter dat zeven dagen per week geopend is voor vragen van reizigers en gratis WiFi.

Superacties verleden tijd?
De komst van EVT met het €5 euro-tarief voor een enkele reis werd door veel reizigers (begrijpelijk) als zeer sympathiek omarmd. De tarieven van Rederij Doeksen werden daardoor bijna automatisch als ‘te duur’ en ‘monopolistisch’ gekwalificeerd. Het kan de consument helemaal niets schelen of dergelijke tarieven wel of niet uitkunnen voor het bedrijf. Een feit is echter dat dergelijke tarieven helemaal niet uitkunnen en op termijn de continuïteit van de veerdienst bedreigen.  Dit werd ook realiteit, omdat zowel EVT als TSM onrendabele afvaarten moesten schrappen. Hierdoor dreigden de eilanders, die ’s winters afhankelijk zijn van een betrouwbare verbinding met de wal, de klos te worden.

De Superacties (vanaf € 4 p.p. naar Terschelling) werden als laatste middel ingezet (bij wijze van prijswapen) om zo veel mogelijk marktaandeel van onze concurrent terug te winnen en te behouden. Het € 4 p.p. was een zeer aanlokkelijk dumptarief, maar dus bepaald geen tarief waarvan een gezonde veerdienst het jaar rond kan bestaan.

De tarieven van Rederij Doeksen zijn marktconform, zoals uit de eerder genoemde onderzoeken blijkt. De dumptarieven zullen verleden tijd zijn, maar we blijven komen met aantrekkelijke kortingsacties. Daarnaast willen we meer gaan werken met vanaf-prijzen, zoals onze concurrent ook deed. De plannen hiervoor worden op dit moment verder uitgewerkt.

Samengevat
Samenvattend kan ik ongeruste eilandgangers geruststellen: de tarieven kunnen  (en zullen) niet omhoog schieten. De overheden zullen  erop toezien dat onze tarieven op een voor de reiziger aantrekkelijk en voor ons gezond niveau blijven. Dat is belangrijk voor de reizigers, voor ons bedrijf en voor de eilanden Terschelling en Vlieland. We zullen dan wel geen dumptarieven  meer voeren, maar er blijven – net als voorheen – regelmatig aantrekkelijke acties en arrangementen komen om hiermee de diverse doelgroepen te bedienen.

Paul Melles
Algemeen Directeur Rederij Doeksen

 

* LTI / OV-index: Een gewogen gemiddelde van kostenstijgingen van bijvoorbeeld brandstof en loonkosten in het openbaar vervoer in Nederland.

Super Zomeractie naar Terschelling. Maar waarom niet naar Vlieland?

Geplaatst op 20 februari 2014 12:17

Maandag 17 februari lanceerden we de Super Zomeractie, waarmee we passagiers naar Terschelling de gehele zomer lang (m.u.v. Oerol en de vrijdagen) een actietarief vanaf € 4 p.p. per enkele reis bieden en ook nog eens 50% korting op het vervoer van hun auto. Een mooie kortingsactie waarvan al veel mensen gebruik hebben gemaakt.

Onbegrip en teleurstelling
ms VlielandMeteen na de lancering volgden ook de teleurgestelde reacties op Facebook en Twitter van Vlielandgangers en inwoners van Vlieland. “En altijd dergelijke kost-bijna-niks-acties alleen maar voor Terschelling. Doeksen vaart toch ook op Vlieland?” “EVT de zaak (voorlopig) gewonnen en hup daar komen de goedkope acties naar Terschelling weer. Voor het gemak doet Vlieland WEER niet mee.” Ontzettend jammer dat Vlieland er weer niet toe doet! Vlieland en haar gasten beginnen echt last te krijgen van het zwarte schaap syndroom!”

Onbegrip en teleurstelling. En dat is jammer. Tegen het sinds 2008 door EVT gehanteerde ‘actietarief’ vanaf € 5 is nooit enig protest vernomen van Vlieland. Ook toen EVT in 2012 een maand en in 2013 twee weken lang grátis ging varen, bleef het oorverdovend stil. Er werd niet gerept over oneerlijke concurrentie, noch over de angst dat Vlieland dagjesmensen zou mislopen door de acties van EVT.

We hebben in het verleden al verschillende malen gewaarschuwd voor de consequenties van oneerlijke concurrentie op de lijn naar Terschelling. Ook voor Vlieland. Niet alleen op ons blog en in de pers, maar ook op avonden met ondernemers op Vlieland en tijdens de bijeenkomsten van ons Vlielander klantenpanel.

Waarom geen superactie naar Vlieland
Rederij Doeksen hanteert eerlijke, marktconforme tarieven (vergelijk de prijs/km bij andere waddenrederijen). Desondanks is de lijn tussen Harlingen en Vlieland niet kostendekkend. Deze ’dunne’ lijn kon altijd gecompenseerd worden door de winstgevende  lijn naar Terschelling. Maar, deze  noteert inmiddels ook rode cijfers door de oneerlijke concurrentie. Een extreme korting geven op de ’dunne‘ lijn naar Vlieland, kan niet.
“En Terschelling dan?”  hoor ik u denken. “De bespottelijk lage prijzen naar Terschelling kunnen óók niet uit.” Nee dat klopt, dat doen wij ook niet uit luxe, maar uit lijfbehoud. De Super Zomeractie is een extreme noodgreep om op Terschelling zoveel mogelijk verloren marktaandeel terug te winnen van de concurrent. Dwars tegen de oneerlijke concurrentie in (zie hiervoor ook mijn eerdere berichten op dit blog).

“Vlieland is de dupe”
We horen en lezen dat Vlielanders zich nu zorgen maken over het aantal bezoekers. Want, zo is de redenatie: als men kan kiezen uit een goedkoop actiekaartje naar Terschelling en een regulier bootticket naar Vlieland, dan is de keuze vast snel gemaakt. Dat blijkt niet zo te zijn. De eilanden zijn zó verschillend, dat ze beide hun eigen  doelgroep bedienen. In 2012 lieten de toeristenaantallen naar Vlieland een stijging van 2,2 % zien t.o.v. het jaar ervoor. In 2013 heeft zich die tendens voortgezet met een stijging van 4,1% t.o.v. 2012.  Liefhebbers van Vlieland blijken in groeiende mate nog steeds voor Vlieland te kiezen .

Ook korting voor Vlieland
Dat we dergelijke vanaf-4-euroacties niet voor Vlieland voeren, betekent niet dat we helemaal geen kortingsacties bieden voor Vlieland. De afgelopen maanden werkten we samen met Podium Vlieland: bezoekers van de filmweekenden krijgen 30% korting op hun bootkaartje. We bedachten in samenwerking met Vlielander logiesverstrekkers de kortingsactie waarmee liefhebbers van het eiland Vlieland heel voordelig (v.a. € 99) een weekendje Vlieland kunnen boeken. Beide acties trokken (en trekken, want ze lopen op dit moment nog)veel bezoekers naar Vlieland. En het zullen vast de laatste acties niet zijn.

Gevecht in de markt: alleen verliezers
Rederij Doeksen heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de effecten van oneerlijke concurrentie. Concurrentie lijkt aantrekkelijk, maar in dit geval en in deze ongelijke situatie kent het alleen maar verliezers. Zuur, óók voor de Vlielanders en Vlielandgangers, die nu teleurgesteld zijn. Temeer omdat de reacties vooral tegen Rederij Doeksen gericht zijn. Wij hebben deze situatie niet gecreëerd en zeker nooit gewild! Het is het effect van de oneerlijke concurrentie op de lijn naar Terschelling en het in stand blijven van het gevecht in de markt.

Paul J.M. Melles
Directeur Rederij Doeksen

Aanpassingen op korte termijn noodzakelijk

Geplaatst op 31 juli 2013 08:44

U heeft het in de media gelezen, de politiek spreekt er over en het houdt velen bezig: hoe moet het verder met de veerdiensten op Terschelling en Vlieland? Er zijn discussies, er worden vragen gesteld. Het is intussen duidelijk dat we nu te maken krijgen met de gevolgen van het toelaten van oneerlijke concurrentie op het wad. En die gevolgen zijn zowel pijnlijk als onontkoombaar.

Voordat ik u schets wat de maatregelen zijn die wij moeten nemen, neem ik u mee langs de gebeurtenissen van de laatste weken. Op 5 juli vergaderde de Commissie Bootdiensten over onder meer de voorgestelde inkrimping van onze winterdienstregeling. Het schrappen van een aantal afvaarten heeft gevolgen voor forensen, scholieren en voor de lokale economie.

We begrijpen goed dat daar zorgen over bestaan. De realiteit is dat Doeksen niet anders kan. Onze zorgelijke financiële situatie, ontstaan doordat onze concurrent in de zomermaanden de krenten uit de pap mag vissen, is in het overleg van 5 juli onderstreept door een onafhankelijk onderzoek van accountant Pricewaterhouse Coopers (PwC). Het onderzoek is gedaan op verzoek en in opdracht van de Commissie Bootdiensten.

De conclusies van het rapport zijn helder: onze financiële situatie is zorgelijk en de continuïteit van ons bedrijf kan al tegen het einde van 2013 in gevaar komen. Bezuinigingen zijn dan ook – zo concludeert PwC – vanuit bedrijfseconomisch oogpunt volledig gerechtvaardigd. De accountant stelt ook vast dat de boekhoudprocedures, de financiële verslaglegging en de prognoses deugdelijk zijn.

Deze vaststellingen leiden er vooralsnog niet toe dat de staatssecretaris ons verzoek tot compensatie honoreert. Daarmee komen pijnlijke maatregelen verder dichterbij. Op 5 juli werd tijdens een vergadering van de Commissie Bootdiensten duidelijk dat er geen akkoord in zat: de gemeenteraden stemmen niet in met de aanpassingen. Wij kunnen niet anders dan de aanpassingen toch doorvoeren. Ik wil er op wijzen dat de wijzigingen in de dienstregeling in overleg met Terschelling en Vlieland tot stand zijn gekomen, waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met de publieke functie van de bootdienst.

Nu u de voorgeschiedenis kent, zult u zich afvragen: wat ga ik als reiziger merken van de wijzigingen? Ten eerste moeten wij de tarieven per 1 oktober iets verhogen. De sneldiensttoeslag zal € 0,50 per enkele reis duurder moeten worden. Verder wordt het eilandertarief voor de veerdienst met € 0,50 per enkele reis verhoogd.

Ook de winterdienstregeling wordt per 1 oktober op enkele punten aangepast. Het aantal retourdiensten van en naar Vlieland gaat van drie naar twee: Vlieland-Harlingen om 8.30 uur en 10.30 uur v.v. en om 17.00 uur en 19.00 uur v.v. Op maandagen vindt op verzoek van de gemeente de eerste retourvaart eerder plaats, te weten om 7.00 uur vanaf Vlieland en 9.00 uur vanaf Harlingen. Tussen Terschelling en Harlingen gaat het aantal afvaarten terug van zes naar vier, er wordt één veerdienst- en één sneldienstafvaart geschrapt. Overigens gaat het hier om de basisdienstregeling, Doeksen blijft vraaggestuurd varen. Op onze website vindt u het volledige, actuele schema voor de winterdienst.

De vaarten tussen de eilanden worden eveneens aangepast. We varen nu nog drie maal per week (dinsdag, woensdag en donderdag) inter-insulair, maar met ingang van de dienstregeling van zomer 2014 varen we alleen in juli en augustus nog één keer per week (woensdag) en met Oerol (diverse dagen). Tijdens de aanstaande winterdienstregeling varen we niet inter-insulair, maar dat wijkt niet af van andere jaren.

Ook een aantal sneldienstafvaarten vervalt vanaf de start van de zomerdienstregeling 2014: om 15.45 uur van Harlingen naar Terschelling, om 16.45 uur van Terschelling naar Harlingen en om 17.50 uur van Harlingen naar Vlieland. Op zondag vervalt tevens een aantal afvaarten van de sneldienst om 18.50 u. van Vlieland naar Harlingen.

Het is duidelijk dat de ‘pijn’ van de ontwikkelingen bij de veerdiensten wel degelijk merkbaar wordt, maar dat we de reiziger zo veel mogelijk willen ontzien. Het is een prettige gedachte dat veel reizigers begrip hebben voor de situatie; de steunbetuigingen doen ons goed. Ik voeg hier graag aan toe dat ik hoop dat de situatie snel zodanig verandert dat een gezonde bedrijfsvoering op het wad weer mogelijk wordt.

Paul Melles, Directeur Rederij Doeksen

N.B. Tijdens de vergadering van de Commissie Bootdiensten, gehouden op 7 augustus 2013, is overeen gekomen de nieuwe winterdienstregeling niet per 1 oktober maar per 1 november in te laten gaan.