Categorie: Achtergrond

Hoe maak je een boot zo milieuvriendelijk mogelijk?

Geplaatst op 25 februari 2015 14:46

Een nieuwe boot: groen door vorm, materiaal én voorstuwingsconcept

Dit jaar gaan we – na jaren van voorbereiding en stagnatie – eindelijk van start met ons groene vlootinvesteringsplan. Onze huidige vrachtboot ms Noord-Nederland wordt verlengd en geschikt gemaakt voor het varen op (Bio) LNG. Daarnaast gaan we een gloednieuwe autoveerboot op (Bio) LNG bouwen.

Situatie nu: verouderde veerboot
Hoe is de situatie nu? Rederij Doeksen heeft drie autoveerboten in de vaart, twee sneldiensten en een vrachtcatamaran. Eén van onze autoveren, ms Midsland, staat al jaren op de nominatie vervangen te worden. Het schip is ruim veertig jaar oud en voldoet niet meer aan de wensen van de hedendaagse reiziger noch aan onze criteria wat betreft service en comfort. Door de onzekere situatie waarin ons bedrijf zich de afgelopen jaren bevond en de enorme investering die ermee gemoeid is, werden de investeringsplannen helaas een hele tijd in de ijskast geschoven. Tot nu.

Groene boot Rederij DoeksenEén of twee?
We waren lange tijd van plan om ms Midsland te vervangen door twee nieuwe, identieke (kleinere) autoveerboten. Zij zouden tegen elkaar in de veerdienst tussen Terschelling en Harlingen onderhouden en zo meer afvaarten kunnen maken. Maar uit berekeningen bleek, dat de snelheid van dergelijke kleinere autoveren nooit hoog genoeg zou zijn om het aantal extra gewenste overtochten op het meest gewenste reismoment te realiseren. Dat zou tot structurele capaciteitsproblemen leiden en dus moesten we onze plannen aanpassen…

Meer binnenzitplaatsen
De cijfers leren ons dat reizigers van en naar Terschelling het liefste reizen tussen 10.00 en 16.00 uur. Een groot deel (gezinnen) neemt hun auto graag mee. Gevolg: piekdrukte in de zomermaanden op die momenten. In het verleden werd ms Midsland naast ms Friesland ingezet om die drukte zo goed mogelijk op te vangen. Met het nieuwe vlootplan verwachten we nog beter en flexibel te kunnen inspelen op die piekdrukte.

Ms Midsland heeft 700 binnenzitplaatsen en ruimte voor 53 personenauto’s. Dit schip vervangen we door de nieuwe boot (700 binnenzitplaatsen en 72 personenauto’s) en de verlengde Noord-Nederland (straks 200 passagiers en ca. 60 personenauto’s). Daarnaast blijft ms Friesland als reserveschip varen. Een behoorlijke verbetering qua capaciteit!

Materiaal en vorm
Hoe maak je een boot zo milieuvriendelijk mogelijk? Een vraag waarmee we in 2003 al aan de slag gingen. We wilden duurzamere oplossingen voor onze veerboten, die beter pasten bij het natuurgebied waarvan we dagelijks gebruik maken. De Waddenzee is niet voor niets uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

Een milieuvriendelijk schip begint bij de keuze voor het materiaal. Want hoe zwaarder het schip, hoe meer energie je nodig hebt om het te verplaatsen. Voor het nieuwe schip hebben we daarom gekozen voor aluminium.

Ook de vorm van de romp is van invloed op de weerstand in het water en dus het verbruik. Onderzoek toonde aan dat op de ondiepe Waddenzee de catamaran rompvorm efficiënter is dan een enkelromp schip met vergelijkbaar draagvermogen. Daarom hebben we voor het nieuwe schip opnieuw gekozen voor een catamaran. Met dit type hebben we door de jaren heen al veel ervaring opgedaan en het bevalt goed.

Waarom LNG?
En dan de brandstof. Tegenwoordig is er een grotere keuze aan groenere brandstoffen op de markt. Denk aan CNG (Compressed Natural Gas), Groengas (duurzaam geproduceerd biogas, gezuiverd tot aardgaskwaliteit en vervolgens samengeperst), LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) en bio LNG. Wij hebben na uitvoerig onderzoek gekozen voor LNG als brandstof voor onze toekomstige schepen.

Waarom maken wij ons zo sterk voor LNG? Ik zal daarvoor eerst uitleggen wat LNG precies is. Simpel gezegd wordt aardgas (methaan) ontdaan van stoffen die kunnen bevriezen (voornamelijk water en CO2). Vervolgens wordt het afgekoeld tot een temperatuur van -162°C, waardoor het 600 maal in volume afneemt. Zo ontstaat een zeer compacte, schone brandstof. Omdat Vlieland en Terschelling van alle Nederlandse Waddeneilanden het verste uit de kust liggen, is het feit dat LNG een zeer compacte brandstof is, een groot voordeel: de actieradius van een schip op LNG is aanmerkelijk groter dan dat van een schip op CNG. De compactheid heeft ook een positieve invloed op vervoer en opslag.

Het schone aspect is uitermate belangrijk. Varen op LNG betekent geen of nauwelijks meer uitstoot van fijnstof, SOx en NOx (zwavel- en stikstofoxide). Ook de uitstoot met CO2 wordt met 15% verminderd. Met de keuze voor Bio LNG varen we zelfs nagenoeg CO2 neutraal!

Voordat we tot deze besluiten kwamen, werd er vanzelfsprekend uitgebreid onderzoek gedaan. Zoals ik eerder al vertelde, zijn we hier al in 2003 mee gestart. In de afgelopen jaren deden we in diverse samenwerkingsverbanden research. Met Damen Shipyard Gorinchem, de Gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat kwamen we onder de vlag van iTransfer (Innovative Transport Solutions for Fjords, Estuaries and Rivers) tot een visie voor een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke omgeving.

Onze plannen voor de verbouwing van de Noord-Nederland bleven ook niet onopgemerkt. De verbouwing van een vrachtboot op traditionele brandstof naar een schoner LNG-schip draagt bij aan het thema “Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie” uit het Pioniersprogramma Waddenfonds 2012-2013 en hiervoor werd een subsidie toegekend.

Aanjagersrol
Het belang van milieusparende brandstoffen werd van alle kanten erkend, maar om het gebruik ervan door bedrijven als het onze tot een succes te maken, is er meer nodig. Op een paar plaatsen in Nederland zijn LNG-terminals, die LNG beschikbaar maken voor gebruikers. Maar nog niet in Noord-Nederland. Om het belang hiervan lokaal duidelijk te maken, organiseerden we in januari van dit jaar in samenwerking met het maritieme competentiecentrum MARIKO een mini-conferentie over LNG. Hierbij waren onder meer de gedeputeerde van de provincie Fryslân Sytske Poepjes en wethouder Maria Le Roy (Harlingen) aanwezig. We gingen tijdens deze bijeenkomst in op het belang van het faciliteren van LNG in de zeehaven van Harlingen. Want wat moet er het eerst zijn: de vraag of het aanbod? En hangt alles niet met elkaar samen? Ook hier waren de reacties enthousiast. En zo hoort het ook: samen de mogelijkheden onderzoeken en realiseren.

Wanneer?
Als alles volgens planning verloopt, starten we dit najaar met fase 1: de verbouwing van ms Noord-Nederland. Het schip wordt verlengd en met de toegekende subsidie van het Waddenfonds geschikt gemaakt voor het varen op LNG. Vervolgens gaan we aan de slag met fase 2: de bouw van de RoPax catamaran op LNG. We hopen dat het schip eind 2017 opgeleverd gaat worden, zodat het in 2018 vanaf de zomerdienst ingezet kan worden.

Ambitie
Dat we ambitieus zijn en de lat hoog leggen, bleek door de jaren heen:

  • 1951 – eerste sleepboot ter wereld met passagiersaccommodatie
  • 1973 – eerste snelle passagierscatamaran in Nederland
  • 2002 – eerste roro-vrachtcatamaran in Europa
  • 2017 – eerste autoveerboot op (Bio) LNG in Nederland.

Met het besluit een groene boot te laten bouwen, leggen we opnieuw de lat hoog. Het wordt een innovatief schip. Niet alleen omdat het op LNG gaat varen, maar ook door allerlei slimme toepassingen. Tijdens de reis wordt bijvoorbeeld een klein deel van de voortstuwingsenergie afgetapt en efficiënt opgeslagen in batterijen. Met dit opgeslagen vermogen kunnen bij aankomst en vertrek de boegschroeven worden aangedreven. Restwarmte wordt opgeslagen en benut voor de nacht. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de toepassingen die we willen ontwikkelen voor dit schip. Input voor dit soort praktische en servicegerichte verbeterpunten krijgen we van onze medewerkers. Daarnaast wordt een groep frequente gebruikers van de veerdienst benaderd om hun input te geven.

We hebben stevige, groene doelstellingen neergezet, waar we de komende jaren naartoe willen werken. De komst van de nieuwe groene boot draagt daar in grote mate aan bij. Niet alleen wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met onze omgeving. Ook onze passagiers steunen ons in deze visie, hebben we gemerkt. Dat motiveert ons om steeds weer een stap extra te doen. Het wordt een schip waar we allemaal trots op mogen zijn!

Paul J.M. Melles, directeur

P.s. Wie nog meer wil weten over LNG raad ik aan dit filmpje te bekijken!

 

Prijsdifferentiatie: vaar buiten de ‘spits’ met 20% korting

Geplaatst op 5 november 2014 10:56

Bijna de gehele reisbranche werkt er al mee: prijsdifferentiatie. Het is een mooi instrument om een betere spreiding van vervoersstromen over de dag te stimuleren. En het is een goede manier om passagiers zelf te laten kiezen wat voor hen belangrijker is: de prijs of het reismoment.

Tariefdifferentiatie bij Rederij Doeksen

Tariefdifferentiatie bij Rederij Doeksen

Vaste prijzen
Bij Rederij Doeksen hanteerden we jarenlang vaste prijzen. Een goede prijs voor een goede reis. In het verleden is er al genoeg gezegd en geschreven over onze tarieven. Want zijn die nu wel of niet marktconform? Uit onafhankelijk, recent onderzoek kan geconcludeerd worden, dat onze tarieven inderdaad marktconform zijn. Per gevaren kilometer zelfs goedkoper dan andere aanbieders op de Waddenzee. Maar we zijn natuurlijk niet doof voor de signalen van onze passagiers.

Volle boten
Gedurende de vakantieperiodes blijken onze passagiers een voorliefde te hebben voor bepaalde reismomenten. Op die tijdstippen zijn onze schepen altijd snel uitverkocht. Dit, terwijl op de vroegere en latere afvaarten die dag nog steevast voldoende ruimte beschikbaar is. Op de meest gewenste afvaarten varen we dan met erg volle boten van en naar de eilanden en dat wordt niet door alle passagiers als prettig ervaren. De afvaarten van 9.45 en 15.00 uur naar Terschelling bijvoorbeeld en de 12.30 uur afvaart terug. Ook de 14.15 uur afvaart naar Vlieland is een zeer populaire en drukke afvaart. Reden voor ons om te onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor een betere spreiding van passagiers over alle geboden afvaarten per dag.

Meer keuze en betere spreiding
Met prijsdifferentiatie hebben we een extra instrument dat bijdraagt aan een betere spreiding. We bieden passagiers de mogelijkheid om buiten de spitsmomenten met 20% korting te reizen. Hierdoor komt er naar verwachting meer ruimte op de doorgaans drukke afvaarten, dus meer comfort. “Dat is leuk,” denk je nu misschien, “ maar dan verhogen jullie zeker de tarieven op de piekmomenten?” Het antwoord daarop is: ja en nee. In het zomerseizoen (17 april t/m 30 september 2015) worden de tarieven van de veerdienst buiten de daluren met 3,4-5% verhoogd t.o.v. prijsniveau 2014. Tijdens de winterdienstregeling 2015 blijven de tarieven gelijk aan die van 2014. Dit betekent, samen met de 20% korting tijdens daluren, dat de tarieven voor 2015 gemiddeld genomen níet stijgen, maar gelijk blijven aan die van 2014. De prijsdifferentiatie geldt overigens niet voor de sneldienst: hiervoor blijft het hele jaar door een vaste, niet-verhoogde prijs gelden (prijsniveau 2014).

Transparant
De afvaarten waarvoor tickets met 20% korting te koop zijn, zijn de 7.00 uur afvaart Terschelling – Harlingen, de 19.55 uur afvaart Harlingen – Terschelling, de 6.45 uur afvaart Vlieland – Harlingen en de 19.00 uur afvaart Harlingen – Vlieland. De korting geldt overigens niet alleen voor personen, maar ook voor fietsen, auto’s, etc. Bij het maken van een boeking krijgt men – heel transparant – een dagoverzicht met alle afvaarten en de bijbehorende prijzen. Zo kan de reiziger voor zichzelf een goede keuze maken. Uitgebreide, praktische informatie over tariefdifferentiatie is na te lezen op www.rederij-doeksen.nl/daltarief.

Instemming concessieverlener
Voor het introduceren van prijsdifferentiatie hadden we overigens wel toestemming nodig. Nu wij onze dienstverlening onder een concessie uitvoeren, wordt het vervoerplan dat we elk jaar maken, beoordeeld door de concessieverlener: het Rijk. In het vervoerplan voor 2015 hebben we, naast onze visie op de ontwikkeling van het bedrijf, de dienstregeling en de vloot, ook prijsdifferentiatie opgenomen. De concessieverlener heeft hiermee ingestemd, na bestudering van het vervoerplan en de input (zienswijzen) van de hierbij betrokken partijen. Overigens valt de tariefdifferentiatie binnen de tariefvoorschriften van de concessie. Volgend jaar gaan we evalueren hoe dit experiment met prijsdifferentiatie bevalt. En of het uitpakt zoals we hopen: méér tevreden passagiers door meer comfort en de keuze voor een daltarief.

Paul J.M. Melles, algemeen directeur

 

Tariefsverhoging tickets Doeksen slechts 1,28%

Geplaatst op 19 augustus 2014 13:53

Fractievoorzitter Jelle Hiemstra van Friese Koers suggereert in de Leeuwarder Courant van 19 augustus 2014 ten onrechte, dat Rederij Doeksen de tarieven het afgelopen jaar zodanig heeft verhoogd, dat er sprake is van een ‘prijsexplosie’. De feiten uit het dossier spreken dit tegen.

De tarieven van Rederij Doeksen zijn per 1 januari 2014 met 1,28% verhoogd conform de Landelijke Tarieven Index. En daarna niet meer. Ook niet nadat EVT in april ophield met varen. De Landelijke tarieven Index wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gecontroleerd door het parlement.  Sinds het ingaan van de concessie op 18 april j.l.,  zijn de boottarieven vastgelegd in concessieafspraken en worden ze gecontroleerd door de overheid. Van willekeurig verhogen van de veerboottarieven kon, kan en zal dus geen sprake zijn.

De heer Hiemstra vergelijkt in zijn redenatie de extreem lage actietarieven van Doeksen tijdens haar concurrentiestrijd het afgelopen jaar, met haar reguliere veerboottarieven. Appels met peren. Actietarieven zijn altijd tijdelijk en niet bedoeld als fundament waarop een gezonde exploitatie gevoerd kan worden. Daarvoor is een kostendekkend en marktconform tarief nodig.

De reguliere tarieven van Rederij Doeksen zijn marktconform. Eén en ander werd dit voorjaar (Leeuwarder Courant, 1 maart 2014) nog eens bevestigd door onderzoek van econoom Martinus Kosters. Hij berekende het tarief per gevaren kilometer, vergeleken met de andere Europese  waddenrederijen:

Veerdienst Prijs per km
Texel 0,30
Vlieland 0,39
Terschelling 0,33
Ameland 0,62
Schiermonnikoog 0,64
Borkum Eemshaven 0,88
Borkum Emden 0,40
Juist 1,12
Nordeney 0,81
Spiekeroog 2,01
Amrum 0,42
Föhr 0,71

De heer Hiemstra had zich, als fractievoorzitter, op de hoogte moeten stellen van de feiten uit het landelijke dossier. Had hij dat gedaan, dan had hij niet bij de Commissaris van de Koning hoeven aankloppen om opheldering te vragen bij de staatssecretaris, maar dan waren al zijn vragen beantwoord.

Door zijn veronderstellingen als  feiten te presenteren, geeft hij lezers een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Kwalijk, want hiermee wordt niet alleen afbreuk gedaan aan het imago van Rederij Doeksen, maar ook schade toegebracht aan de toeristische producten Vlieland en Terschelling.

Paul J.M. Melles
Algemeen directeur Rederij Doeksen

Wie bepaalt de tarieven van Rederij Doeksen?

Geplaatst op 14 april 2014 10:46
Ms Friesland

Ms Friesland

Nu er eindelijk een einde is gekomen aan de strijd om de lijn naar Terschelling en de rust op het wad is teruggekeerd, borrelen er hier en daar ongeruste geluiden op. “Benieuwd hoe duur de overtochten van Doeksen nu worden.” “Daar gaat de prijs van het ticket!”Als EVT niet meer vaart, zullen jullie je tarieven wel weer omhoog gooien.” Een greep uit de ongeruste en soms zelfs boze reacties, die we lazen op Twitter.Er bestaan veel misverstanden over de tarieven die Doeksen hanteert.  De gedachte dat wij zomaar onze tarieven omhoog kunnen gooien – áls we dat al zouden willen – is een ernstige en veelgehoorde misvatting. Wij bepalen onze tarieven namelijk niet zelf.

Tarieven door overheid vastgesteld en gecontroleerd
Onze veerboottarieven zijn in de jaren negentig door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Tijdens de periode van het Openbare Diensten Contract (ODC) werden de tarieven  vervolgens jaarlijks verhoogd met de nationaal geldende Landelijke Tarieven Index (LTI, voorheen beter bekend als de OV-index*). Deze index werd jaarlijks vastgesteld door het ministerie van I&M en gecontroleerd door het parlement.  In de nieuwe situatie zijn onze tarieven vastgelegd in concessieafspraken en worden ze gecontroleerd door de overheid.  Van willekeurig omhooggooien van onze prijzen kon, kan en zal dus geen sprake zijn.

Tarieven zijn marktconform
Betaalt u te veel voor uw overtocht? Wie onze tarieven vergelijkt met andere veerdiensten op de wadden moet hier ‘nee’ op antwoorden. Volgens een vergelijkend tarievenonderzoek van Ecorys een aantal jaren geleden, was Doeksen relatief gezien zelfs de goedkoopste aanbieder. Het instituut zette toen de tarieven van Teso (Texel), Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) en Doeksen (Terschelling en Vlieland) naast elkaar op basis van het aantal te varen kilometers.

Recent werden deze bevindingen nog eens bevestigd door onderzoek van  econoom Martinus Kosters (zie Leeuwarder Courant, 1 maart 2014). Hij berekende eveneens het tarief per gevaren kilometer, maar nu vergeleken met veel meer Europese  waddenrederijen.

Veerdienst Prijs per km
Texel 0,30
Vlieland 0,39
Terschelling 0,33
Ameland 0,62
Schiermonnikoog 0,64
Borkum Eemshaven 0,88
Borkum Emden 0,40
Juist 1,12
Nordeney 0,81
Spiekeroog 2,01
Amrum 0,42
Föhr 0,71

Rederij Doeksen vaart op de Waddeneilanden die het verst uit de kust liggen. Daardoor is het veertarief van Rederij Doeksen relatief hoog, maar niet “te hoog” of “te duur”! Wij strijden al lang tegen de mythe dat onze tarieven te hoog zouden zijn. Vaak wordt de vergelijking met veerdiensten op andere eilanden gemaakt – ten onrechte, zoals ik net heb aangetoond.

De overtocht kost geld, maar het is dus een marktconform tarief.  Wij zorgen ervoor dat de reiziger waar voor zijn geld krijgt, met goede, veilige schepen die een betrouwbare dienstregeling varen, in zomer én in winter – ook wanneer het passagiersaanbod zeer gering is. En met goede voorzieningen, zoals o.a. verwarmde, rookvrije vertrekhallen op alle locaties, een contactcenter dat zeven dagen per week geopend is voor vragen van reizigers en gratis WiFi.

Superacties verleden tijd?
De komst van EVT met het €5 euro-tarief voor een enkele reis werd door veel reizigers (begrijpelijk) als zeer sympathiek omarmd. De tarieven van Rederij Doeksen werden daardoor bijna automatisch als ‘te duur’ en ‘monopolistisch’ gekwalificeerd. Het kan de consument helemaal niets schelen of dergelijke tarieven wel of niet uitkunnen voor het bedrijf. Een feit is echter dat dergelijke tarieven helemaal niet uitkunnen en op termijn de continuïteit van de veerdienst bedreigen.  Dit werd ook realiteit, omdat zowel EVT als TSM onrendabele afvaarten moesten schrappen. Hierdoor dreigden de eilanders, die ’s winters afhankelijk zijn van een betrouwbare verbinding met de wal, de klos te worden.

De Superacties (vanaf € 4 p.p. naar Terschelling) werden als laatste middel ingezet (bij wijze van prijswapen) om zo veel mogelijk marktaandeel van onze concurrent terug te winnen en te behouden. Het € 4 p.p. was een zeer aanlokkelijk dumptarief, maar dus bepaald geen tarief waarvan een gezonde veerdienst het jaar rond kan bestaan.

De tarieven van Rederij Doeksen zijn marktconform, zoals uit de eerder genoemde onderzoeken blijkt. De dumptarieven zullen verleden tijd zijn, maar we blijven komen met aantrekkelijke kortingsacties. Daarnaast willen we meer gaan werken met vanaf-prijzen, zoals onze concurrent ook deed. De plannen hiervoor worden op dit moment verder uitgewerkt.

Samengevat
Samenvattend kan ik ongeruste eilandgangers geruststellen: de tarieven kunnen  (en zullen) niet omhoog schieten. De overheden zullen  erop toezien dat onze tarieven op een voor de reiziger aantrekkelijk en voor ons gezond niveau blijven. Dat is belangrijk voor de reizigers, voor ons bedrijf en voor de eilanden Terschelling en Vlieland. We zullen dan wel geen dumptarieven  meer voeren, maar er blijven – net als voorheen – regelmatig aantrekkelijke acties en arrangementen komen om hiermee de diverse doelgroepen te bedienen.

Paul Melles
Algemeen Directeur Rederij Doeksen

 

* LTI / OV-index: Een gewogen gemiddelde van kostenstijgingen van bijvoorbeeld brandstof en loonkosten in het openbaar vervoer in Nederland.

Super Zomeractie naar Terschelling. Maar waarom niet naar Vlieland?

Geplaatst op 20 februari 2014 12:17

Maandag 17 februari lanceerden we de Super Zomeractie, waarmee we passagiers naar Terschelling de gehele zomer lang (m.u.v. Oerol en de vrijdagen) een actietarief vanaf € 4 p.p. per enkele reis bieden en ook nog eens 50% korting op het vervoer van hun auto. Een mooie kortingsactie waarvan al veel mensen gebruik hebben gemaakt.

Onbegrip en teleurstelling
ms VlielandMeteen na de lancering volgden ook de teleurgestelde reacties op Facebook en Twitter van Vlielandgangers en inwoners van Vlieland. “En altijd dergelijke kost-bijna-niks-acties alleen maar voor Terschelling. Doeksen vaart toch ook op Vlieland?” “EVT de zaak (voorlopig) gewonnen en hup daar komen de goedkope acties naar Terschelling weer. Voor het gemak doet Vlieland WEER niet mee.” Ontzettend jammer dat Vlieland er weer niet toe doet! Vlieland en haar gasten beginnen echt last te krijgen van het zwarte schaap syndroom!”

Onbegrip en teleurstelling. En dat is jammer. Tegen het sinds 2008 door EVT gehanteerde ‘actietarief’ vanaf € 5 is nooit enig protest vernomen van Vlieland. Ook toen EVT in 2012 een maand en in 2013 twee weken lang grátis ging varen, bleef het oorverdovend stil. Er werd niet gerept over oneerlijke concurrentie, noch over de angst dat Vlieland dagjesmensen zou mislopen door de acties van EVT.

We hebben in het verleden al verschillende malen gewaarschuwd voor de consequenties van oneerlijke concurrentie op de lijn naar Terschelling. Ook voor Vlieland. Niet alleen op ons blog en in de pers, maar ook op avonden met ondernemers op Vlieland en tijdens de bijeenkomsten van ons Vlielander klantenpanel.

Waarom geen superactie naar Vlieland
Rederij Doeksen hanteert eerlijke, marktconforme tarieven (vergelijk de prijs/km bij andere waddenrederijen). Desondanks is de lijn tussen Harlingen en Vlieland niet kostendekkend. Deze ’dunne’ lijn kon altijd gecompenseerd worden door de winstgevende  lijn naar Terschelling. Maar, deze  noteert inmiddels ook rode cijfers door de oneerlijke concurrentie. Een extreme korting geven op de ’dunne‘ lijn naar Vlieland, kan niet.
“En Terschelling dan?”  hoor ik u denken. “De bespottelijk lage prijzen naar Terschelling kunnen óók niet uit.” Nee dat klopt, dat doen wij ook niet uit luxe, maar uit lijfbehoud. De Super Zomeractie is een extreme noodgreep om op Terschelling zoveel mogelijk verloren marktaandeel terug te winnen van de concurrent. Dwars tegen de oneerlijke concurrentie in (zie hiervoor ook mijn eerdere berichten op dit blog).

“Vlieland is de dupe”
We horen en lezen dat Vlielanders zich nu zorgen maken over het aantal bezoekers. Want, zo is de redenatie: als men kan kiezen uit een goedkoop actiekaartje naar Terschelling en een regulier bootticket naar Vlieland, dan is de keuze vast snel gemaakt. Dat blijkt niet zo te zijn. De eilanden zijn zó verschillend, dat ze beide hun eigen  doelgroep bedienen. In 2012 lieten de toeristenaantallen naar Vlieland een stijging van 2,2 % zien t.o.v. het jaar ervoor. In 2013 heeft zich die tendens voortgezet met een stijging van 4,1% t.o.v. 2012.  Liefhebbers van Vlieland blijken in groeiende mate nog steeds voor Vlieland te kiezen .

Ook korting voor Vlieland
Dat we dergelijke vanaf-4-euroacties niet voor Vlieland voeren, betekent niet dat we helemaal geen kortingsacties bieden voor Vlieland. De afgelopen maanden werkten we samen met Podium Vlieland: bezoekers van de filmweekenden krijgen 30% korting op hun bootkaartje. We bedachten in samenwerking met Vlielander logiesverstrekkers de kortingsactie waarmee liefhebbers van het eiland Vlieland heel voordelig (v.a. € 99) een weekendje Vlieland kunnen boeken. Beide acties trokken (en trekken, want ze lopen op dit moment nog)veel bezoekers naar Vlieland. En het zullen vast de laatste acties niet zijn.

Gevecht in de markt: alleen verliezers
Rederij Doeksen heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de effecten van oneerlijke concurrentie. Concurrentie lijkt aantrekkelijk, maar in dit geval en in deze ongelijke situatie kent het alleen maar verliezers. Zuur, óók voor de Vlielanders en Vlielandgangers, die nu teleurgesteld zijn. Temeer omdat de reacties vooral tegen Rederij Doeksen gericht zijn. Wij hebben deze situatie niet gecreëerd en zeker nooit gewild! Het is het effect van de oneerlijke concurrentie op de lijn naar Terschelling en het in stand blijven van het gevecht in de markt.

Paul J.M. Melles
Directeur Rederij Doeksen