De zorgen zijn groot

Geplaatst op 17 mei 2013 15:28

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van enkele weken geleden heeft veel losgemaakt. Er was bij sommigen verwarring, anderen meenden dat het een overwinning was voor zogenaamde vrije concurrentie. Maar vooral is duidelijk geworden dat de pijnlijke gevolgen van voortdurende onzekerheid over de veerdienst naar Terschelling en Vlieland heel veel mensen raakt: onze eigen medewerkers, maar zeker ook ondernemers, scholieren en forensen.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe het verder moet met de veerdiensten op Terschelling en Vlieland. Die zorg deel ik volledig, maar deze bestaat bij ons al veel langer. Rederij Doeksen waarschuwt al lange tijd voor de situatie die dreigde te ontstaan. Nu de gevolgen duidelijk beginnen te worden, worden velen wakker en is de schrik groot. Wethouder Teun de Jong van Terschelling legde feilloos de vinger op de zere plek, toen hij zei te vinden dat het ministerie niet achterover kan leunen in afwachting van een Europese uitspraak over het dispuut.

Een terechte stelling. Want de sleutel tot de oplossing ligt al lang niet meer op Terschelling, maar in Den Haag. Daar kan de oplossing vandaan komen voor het probleem van vandaag: de situatie waarin een concurrerende veerdienst die alleen de krenten uit de pap haalt, mag varen naast de dienst van Doeksen, die alle rechten en plichten meedraagt vanuit een officiële afspraak met de overheid.

Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat wij inmiddels niet anders meer kunnen doen dan schaven en schrappen. Wij vechten voor ons voortbestaan onder meer door te schrappen in ons personeelsbestand, onze dienstregeling en onze service. Dat doen wij omdat wij niet langer de verliezen kunnen opvangen die het gevolg zijn van de unfaire verhoudingen. Die verliezen zijn fors, dat weten loco-burgemeester De Jong en andere belanghebbenden.

Sterker, we laten dat altijd al aan het ministerie en de Commissie Bootdiensten zien. Zij kennen onze cijfers en weten dat we er niet rooskleurig voor staan. Op dit punt wil ik graag nog even direct reageren op een recente bewering van EVT. Want als zij stellen dat “Doeksen geen inzage geeft in de cijfers, zelfs aan de minister niet”, dan zitten ze er flink naast. Die cijfers zijn bij de verantwoordelijke overheden volledig bekend.

Dit brengt mij bij een tweede, en veel belangrijkere, onwaarheid die EVT opschrijft. De bewering dat EVT “gedurende het hele jaar – ook in de wintermaanden – een dienstregeling uitvoert” is eerlijk gezegd te belachelijk voor woorden. Iedereen heeft kunnen zien dat de EVT-boot van 8 januari tot 1 maart niet gevaren heeft. In die maanden is er door hen niet één reiziger vervoerd. Bovendien heeft ook iedereen kunnen constateren dat EVT daarna haar dienstregeling heeft teruggebracht tot een schamele één afvaart per dag. Nu de zomer voor de deur staat, voert zij op de drukke dagen het aantal afvaarten op. Van die drie beloofde retourvaarten met de Spathoek komt het nog steeds niet, daarvoor is het op de route kennelijk niet druk genoeg. EVT stelt dat het last heeft van de beperkingen van de medegebruiksregeling. Dat is onzin: de regels staan drie retourvaarten per dag toe met de Spathoek. EVT maakt geen gebruik van de mogelijkheden en geeft de medegebruiksregeling ten onrechte de schuld!

Er is door velen, ook Vlielanders, gereageerd op onze 4 euro-actie. Tegen iedereen die ook hierover zorg heeft, zeg ik: wend u tot EVT. Wij zijn niet begonnen met dumpprijzen, sterker nog: wij zouden dit helemaal niet willen. Maar aan de andere kant is helder dat wij geen enkele klant meer willen verliezen. Dergelijke tarieven kunnen helemaal niet uit en leiden tot ernstig teruglopen van de kwaliteit van de dienstverlening. EVT heeft dat inmiddels aangetoond. Ik kan nu alvast zeggen dat we met acties door gaan totdat de normale verhoudingen zijn hersteld.

De door Rederij Doeksen aangekondigde verschraling van de dienstregeling is hard nodig omdat anders de continuïteit van onze veerdiensten in gevaar komt. Dat doet niet alleen eilanders, ondernemers en badgasten pijn. Wij zijn ook gedwongen in eigen vlees te snijden en dat is vreselijk om te doen. Doeksen, het bedrijf én de medewerkers, voelen de pijn! Ik vond de petitie die onze eigen ondernemingsraad aanbood aan de gemeenteraad van Terschelling om een eind te maken aan de concurrentie van EVT dan ook veelzeggend. Ik heb de sterke indruk dat Doeksen en alle andere belanghebbenden eerder naast elkaar dan tegenover elkaar staan. Ons appèl is gericht aan Staatssecretaris Wilma Mansveld, die immers politiek verantwoordelijk is. Geen eenvoudige positie!

Daarnaast richt ik mij ook tot eilanders en ondernemers. Mijn vraag: wilt u echt dat deze zaak doorettert en de veerdienst verder schade toebrengt? Wordt het niet tijd om ook EVT aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid in deze kwestie? Ik teken daarbij aan dat de minister enige jaren geleden onderzoek heeft laten doen naar de beste systematiek voor de veerdiensten, met goede garanties voor kwaliteit en continuïteit. Uit de onderzoeken kwam steeds naar voren dat een vrije markt risico’s met zich meebrengt en kan leiden tot marktfalen. Dat marktfalen is nu realiteit. Niemand wil een gevecht in de veerdienstmarkt. Het ministerie niet, de Tweede Kamer niet, de lokale overheden op de eilanden al helemaal niet. Alleen EVT wil deze strijd. Koste wat het kost – en dat mag u letterlijk nemen.

Daarom zeg ik het graag nog een keer met nadruk op deze plaats: bijna een kwart van de reizigers van Doeksen wordt weggesnoept met dumpprijzen, met name in de vier voor onze rederij cruciale zomermaanden. Mijn pleidooi: staatssecretaris, maak een einde aan deze waanzin, zodat iedereen die afhankelijk is van een goede veerdienst zich geen zorgen meer hoeft te maken.
Veel mensen begrijpen inmiddels goed dat de aan Doeksen verleende concessie zekerheid biedt van kwaliteit en continuïteit. Laat Doeksen ongestoord z’n werk doen, dan krijgen Terschelling en Vlieland de veerdienst waar ze recht op hebben.

Paul Melles
Directeur Rederij Doeksen

Reageer op dit bericht

Wij stellen uw inhoudelijke reactie zeer op prijs. We lezen alle reacties maar kunnen niet garanderen dat op iedere reactie een persoonlijk antwoord volgt. Uw suggesties nemen we vanzelfsprekend mee in onze bedrijfsvoering. Reacties worden niet op dit Blogboek gepubliceerd.

Naam: *

E-mail adres: *

Reactie: