(Zeeschip) constructie

Geplaatst op 1 april 2011 11:12

De koop van de Schleswig-Holstein door EVT lijkt een feit te zijn. Mijn reactie? Zoals al eerder gezegd op deze blog: ik vind het ondernemend maar wonderlijk. Het schip – door EVT om te dopen tot “Spathoek” – wordt ingevoerd als zeeschip, zo lees ik. Daarna zal “zeeschip Spathoek”, als het aan EVT ligt, worden ingezet als autoveerboot in een vaste dienstregeling tussen Harlingen en Terschelling op de Waddenzee.

De keuze voor invoer als zeeschip is frappant en lijkt mijn eerder gedane stelling dat het schip geen certificaat van deugdelijkheid voor de Waddenzee kan en zal krijgen, te onderschrijven.

Wat is er aan de hand? De Waddenzee wordt aangemerkt als binnenvaartgebied zone 2 en na 1996 gelden hier aangescherpte eisen voor nieuwe en bestaande autoveerboten m.b.t. zaken als waterdichte indeling, breedte van het autodek en gescheiden machinekamers. Oftewel: alle “Roll on, Roll off”-passagiersschepen die ná 1996 voor een certificaat van deugdelijkheid voor de Waddenzee in aanmerking willen komen, moeten aan deze aangescherpte regelgeving voldoen. Maar door te kiezen voor invoer als “bestaand zeeschip nationale zeevaart” lijkt de regelgeving omzeild te kunnen worden. Voor bepaalde categorieën bestaande zeeschepen kent de EU namelijk een lange overgangsregeling. Blijkbaar was certificering via de voor de hand liggende route niet mogelijk voor de Spathoek.

En dat terwijl de huidige scheepvaartwet- en regelgeving – zowel Europees als Nationaal – juist tot doel heeft de veiligheid van (passagiers)schepen te vergroten. Zou een collega-rederij via de “zeeschip constructie” hier echt onderuit kunnen? Dat kan toch nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest? Bovendien… als deze constructie wordt toegestaan, is de toestroom van bestaande (lees: oude) RoRo passagiersschepen uit Zuid-Europese lidstaten in werelderfgoed de Waddenzee weer mogelijk. Zeer opmerkelijk, omdat onze nationale wetgever dit juist bewust en nadrukkelijk niet meer wenst voor ons vaargebied. Uit het oogpunt van onder meer veiligheid én milieu.

Al met al baart de ontwikkeling tot zorgen. Ik vraag me ook in alle oprechtheid af wie er nu bij gebaat is.

Paul Melles

Reageer op dit bericht

Wij stellen uw inhoudelijke reactie zeer op prijs. We lezen alle reacties maar kunnen niet garanderen dat op iedere reactie een persoonlijk antwoord volgt. Uw suggesties nemen we vanzelfsprekend mee in onze bedrijfsvoering. Reacties worden niet op dit Blogboek gepubliceerd.

Naam: *

E-mail adres: *

Reactie: