Geen weg terug

Geplaatst op 14 februari 2011 14:47

Binnenkort is het dan eindelijk zo ver: de concessie voor onze veerdienst gaat in. Rederij Doeksen staat als bedrijf te popelen om verder door te ontwikkelen. Sommigen menen dat wij in ons enthousiasme een andere ondernemer weinig zouden gunnen, maar naar ons idee is de werkelijkheid genuanceerder. Duidelijk is in ieder geval dat overheden en parlement definitief hebben besloten niet te kiezen voor een vrije markt met concurrentie en er is ook geen weg meer terug naar een vrije markt met concurrentie. Alle tegenwerking ten spijt! Reden genoeg om het huidige openbaar dienstencontract conform afspraak zo spoedig mogelijk te vervangen door de eerste concessie. In onze visie doet de huidige strijd rondom de veerverbinding van en naar Terschelling afbreuk aan het prachtige eiland. De onophoudelijke juridische strijd van EVT kost alle betrokkenen inmiddels onnodig tijd én geld.

Als ondernemer zijn wij overigens niet principieel tegen concurrentie. Op het gebied van vrachtvervoer hebben we ook al 20 jaar concurrentie. Er is echter een groot verschil tussen concurrentie om in de markt en concurrentie in de markt. Om het falen van de continuïteit van de veerdiensten te voorkomen, heeft de Rijksoverheid gekozen voor concessiesystematiek. De eerste onderhandse gunning voor een periode van 15 jaar heeft alles te maken met de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de veerverbindingen en de daarmee gepaard gaande investeringen. Ook de continuïteit speelt hier een rol: de overheden willen er zeker van zijn dat de huidige bereikbaarheid, het gehele jaar door, gehandhaafd blijft. Hoe actueel dit uitgangspunt is, wordt weer eens onderstreept door het uitvallen van EVT’s Stortemelk vandaag.

Wij, maar ook de collega-rederij Wagenborg, hebben zeer fors geïnvesteerd in schepen, systemen en de organisatie. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil om die reden – en bij wijze van overgang – de eerste concessie conform behoorlijk bestuur aan de zittende reders gunnen. Bij de concessiewetgeving draait het om concurrentie om de markt: wie mag het vervoer op een bepaald traject voor een bepaalde tijd exclusief gaan verzorgen? Eenzelfde systematiek dus als bijvoorbeeld bij de NS voor het hoofdrailnet. Wat wij en de betrokken overheden niet wenselijk vinden is concurrentie in de markt. Wij zijn van mening dat je niet de ene rederij binnen het huidige openbaar dienstencontract (ODC) kunt houden aan allerlei verplichtingen, terwijl de ander kan doen en laten wat hij wil. Zo hebben wij als Rederij Doeksen de plicht het hele jaar een vaste dienstregeling te varen, voldoende capaciteit te bieden en reserve schepen in de vloot te houden voor zowel de veerdienst als de sneldienst. Daarnaast moeten wij capaciteit garanderen bij calamiteiten en kortingen bieden aan eilanders. Verplichtingen in het belang van de eilanders, maar die je als ondernemer in een vrije markt in feite liever niet zou willen – want ze kosten geld! Een concurrent heeft die verplichting niet. Zonder alle verplichtingen is het makkelijker om je prijs als concurrentiewapen in te zetten.

Binnen het totaalplaatje kan Rederij Doeksen prima leven met de verplichtingen, maar dat wordt anders als er structureel concurrentie in de markt wordt toegestaan. Dan geldt: gelijke monniken, gelijke kappen. Met andere woorden: in een vrije concurrerende markt zouden alle verplichten moeten komen te vervallen. De vraag is alleen of dat in het belang is van de eilanders.

Reageer op dit bericht

Wij stellen uw inhoudelijke reactie zeer op prijs. We lezen alle reacties maar kunnen niet garanderen dat op iedere reactie een persoonlijk antwoord volgt. Uw suggesties nemen we vanzelfsprekend mee in onze bedrijfsvoering. Reacties worden niet op dit Blogboek gepubliceerd.

Naam: *

E-mail adres: *

Reactie: